1/3

Åsane videregående skole og Torvbråten skole | Foto: Martin Håndlykken / LINK Arkitektur - Hundven-Clements Photography

2/3

Åsane videregående skole | Foto: Martin Håndlykken

3/3

Torvbråten skole | Foto: Byggeindustrien

Blir Torvbråten eller Åsane årets skolebygg?

Torvbråten skole og Åsane videregående skole er to av fire nominerte i kåringen av årets skolebygg. Begge de skolene er moderne og flotte skolebygg, og Multiconsult har vært sentral rådgiver i begge prosjektene.

11. mars 2021
Cato A. Mørk

Disse fire konkurrer om prisen Årets skolebygg 2021:

  • Høgskulen på Vestlandet, Bergen
  • Ullerål Skole, Hønefoss
  • Torvbråten Skole, Asker
  • Åsane Vgs, Bergen

Konkurransen om Årets skolebygg gjøres i regi av Nohrcon og vinneren kåres 31. mars 2021. Juryen består av både eksperter og brukere, og publikum stemmer selv fram sin favoritt.

Både Bjørlien skole og Spetalen skole er tidligere vinnere, og i begge disse prosjektene har Multiconsult og LINK arkitektur har vært sentrale aktører.

Torvbråten skole

Nye Torvbråten skole i Asker kommune ble tatt i bruk i begynnelsen av januar. Skolen er prosjektert med høye miljøkrav og er utført i massivtre. Bygget har energibrønner i grunnen og solcelleanlegg på taket. LINK arkitektur, som er en del av Multiconsult-konsernet, har vært arkitekt og Multiconsult rådgiver.

Dette sier dommerne om bygget:

  • Det er tenkt mye på inneklima ved valg av materialer og bygningens konstruksjon
  • Skolebygget er Svanemerket, massivtre med passivhusstandard, fossilfri byggeplass og generelt kraftig fokus på miljø og bærekraft i bygging og videre drift av bygget
  • Spennende og vakkert skolebygg med sin organiske form og vakre trefasade. Interessant at man har valgt å legge uteområder som lyst og romslig hjerte som binder øvrige funksjoner sammen. Inviterer til at elever og lærere kan ta det i bruk som en læringsareal og oppholdsarel i skoletiden og SFO-tiden.

Åsane videregående skole

I Åsane i Bergen startet 1000 elever på en ny videregående skole i august 2020. Multiconsult har vært med fra start til ferdig bygg i det nye praktbygget, som også inneholder et kulturhus.

Dette sier dommerne om bygget:

  • Flott nærmiljøanlegg. Rikt anlegg med tanke på stedsutvikling med kino, kulturliv, bibliotek. Inkluderende bygg som rommer vgs, voksenopplæring og undervisning av innsatte i fengsel. Elegant og lekent inngagsparti med fint integrert og plassert kunst («bien»).
  • BREAM-Exelent med mye synlig tre – vakkert og trolig en bidragsyter til godt inneklima.
  • Lyse og vennlige fellesarealer og et folkebibliotek som åpnes mot lokalsamfunnet. Møteplasser for læring og sosialisering i fellesarealer. Bruk av treverk og jordfarger skaper tiltalende rom.

Les mer: