Årets julegave til Redd Barna

Multiconsult gir en større sum til et veldedig formål som årets julegave, i stedet for gaver til ansatte. Valget i år er Redd Barna og deres prosjekt "Skolegang som nytter" i Malawi.

21. desember 2015

Multiconsult valgte i fjor å avvikle selskapets julegaveløsning med et betraktelig bidrag til en veldedig organisasjon. I år som i fjor velger Multiconsult å gi kr. 250.000 til Redd Barna.

– Gjennom årets julegave gir vi barn i Malawi kvalitetssikret skolegang. Samtidig bidrar vi til en langsiktig utvikling av samfunnet barna tilhører. Å gi utdanning er å gi muligheter, muligheten til en framtid, til å forsørge både seg selv og familien – og til å forandre livet til generasjoner av barn, sier Guri Lindmark, miljøsjef og leder for samfunnsansvar i Multiconsult.

Multiconsult bidrar fra før til samfunnsutviklingen i Malawi gjennom rehabiliteringen og ombygging av dammen Kamuzu Barrage. Les mer her.

Rett på skolegang

Å innfri alle barns rett til skolegang av god kvalitet, er et av Redd Barnas viktigste satsingsområder.

I noen land er utdanning av lærere et viktig virkemiddel. I andre land er hovedfokus på å forbedre skolebøker og sørge for at elevene har det de trenger for å gå på skolen – som skrivebøker, uniformer, skrivesaker og skolemat. Noen steder bygger eller reparerer Redd Barna skoler. Alle steder jobber Redd Barna for at skoler skal være voldsfrie soner. Det betyr at soldater på alle sider i en konflikt skal la skolene være i fred, at lærere ikke bruker fysisk avstraffelse og at barna lærer om livsviktige temaer som landminer, god hygiene og fakta om hiv og aids.

Redd Barna jobber for:

1. Kvaliteten på skolene økes – med vekt på å bedre leseopplæringen og skape gode og trygge læringsmiljøer:
Lærerne skal bruke læringsmetoder som gjør at barna deltar mer aktivt i læringsprosessen. Sikrer at barn fullfører skolen og lærer mens de er der.
2. Tilgangen til skole økes:
Vi jobber for at tilgangen til skole økes for marginaliserte barn, med særlig vekt på barn som bor i land med krig og konflikt. marginalisert fordi de er jenter, funksjonshemmede, tilhører en etnisk minoritet eller bor i fattige og underutviklede områder.
3. Pedagogiske og inspirerende lærere:
Redd Barna er overbevist om at barn må være trygge og trives for å lære godt. Gode lærere med respekt for elevene er en nøkkel. Globalt er det altfor få lærere og altfor mange av dem har ikke lærerutdanning.
4. Fysisk avstraffelse fjernes fra skolene.
5. Barna lærer å tenke selv – stille kritiske spørsmål, formulere egne meninger og være nysgjerrige:
Vi vil at elevene skal delta aktivt i undervisningen, og ikke bare repetere det læreren sier.
6. Utdanning inkludert som del av krise- og nødhjelpssituasjoner:
Redd Barna har et særlig mandat fra FN til å ivareta barns behov for utdanning i konflikt- og kriseutsatte områder.
7. Barn får verktøyene de trenger for å skape en framtid.

Les mer om prosjektet her.