Flomsikring i Volda | Foto: Christian Almestad

Arbeider med flomtilpasning i Volda

Multiconsult bistår Volda kommune i Møre og Romsdal med prosjektering av flomtilpasningtiltak i sentrum av tettstedet.

3. juni 2019

Kommunen skal tilpasse Volda sentrum for framtidige flommer. Siden 2017 har Multiconsult prosjektert tiltak for flomtilpasning for tre elver. Tiltakene inkluderer en flomkanal som overfører vann fra Orgylelva til Heltneelva ved flomsituasjoner, bytte av flere veikulverter, to massefangstdammer og erosjonssikring i elvene.

– Dette er et svært tverrfaglig og interessant oppdrag der vi har lært mye og som til tider har vært krevende. Det er ikke hver gang vi får anledning til å følge et slikt oppdrag fra idé til utførelse, sier Christian Almestad, oppdragsleder i Multiconsult.

I tillegg til å prosjektere tiltak og utarbeide konkurransegrunnlag, har Multiconsult bistått kommunen i anskaffelse og kontrakt med entreprenør. Aurvoll og Furesund AS starter opp bygge- og anleggsarbeidene i mai. Framover er det planlagt at Multiconsult skal bistå kommunen med nabovarsler og søknader, samt oppfølging av grunnundersøkelser på anlegg.

Stort behov for flomsikringstiltak

Klimaendringer og mer ekstremt vær har betydelig økt risikoen for flom i mange områder i Norge. Multiconsult har for tiden flere pågående kontrakter innen flomsikring, blant annet flomsikring i Egersund sentrum, forprosjekt for flomtunnel på Tretten og prosjektering av flomsikring i Liknes sentrum i Kvinesdal.

– Flom kan føre til omfattende ødeleggelser på infrastruktur og bebyggelse. Gode flomsikringsprosjekter kan spare samfunnet for millioner og potensielt redde liv, forklarer Bjørn Sønju-Moltzau, seksjonsleder for Hydrologi i Multiconsult.

– Flomsikringstiltak er også en mulighet for byutvikling, hvor vi som rådgivere må legge til rette for at kommunen skal kunne bruke området også de dagene det ikke er flom. Det gjør at vi benytter oss av den tverrfaglige kompetansen i Multiconsult i team med både hydrologer, geologer, landskapsarkitekter og by-utviklere. Målet er gjøre elven trygg og tilgjengelig hele året, påpeker Sønju-Moltzau.