Smartbygget Karvesvingen 5 | Dmitry Tkachenko

Webinar om smartbygg

«Hvordan sikre at smarte bygg faktisk blir smarte?» er tittelen på et webinar mandag 27. april.

20. april 2020

– Det er mye oppmerksomhet omkring såkalte «smarte bygg», men hva er egentlig et «smart bygg», hvordan gjør man en bygning smart og hvorfor er de så viktige? I all «smart-hype» og markedets fokus på «proptech» ønsker vi i Multiconsult å vise dere en helhetlig tilnærming til det å ta i bruk nye digitale løsninger i bygg, sier Rune Winther som sammen med Eirik Bjørnstad arrangerer webinaret.

– I dette webinaret vil vi presentere Multiconsults tanker om hvorfor, hva og hvordan, med eksempler fra konkrete smartbyggprosjekter der vi har valgt en helt nye tilnærming til å prosjektere smart, forteller Winther.

Foredragsholdere er Eirik Bjørnstad, en av Norges fremste smartbygg-rådgivere med erfaring fra bla. Karvesvingen 5 og Rune Winther, Ph.D i systemsikkerhet og risikostyring og leder for utvikling av digitale produkter innen Bygg & Eiendom i Multiconsult.

Påmelding til webinaret.