Visualisering av reelle 3D-data

I Multiconsult i Kristiansand jobbes det på høyt nivå med visualisering av reelle 3D-data, og det første oppdraget med visualisering som basis er i boks.

12. juni 2012

– Vi skal visualisere en mulig offshorebase på Lille Hjartøy i Bodø. Vi konkurrerte med andre rådgivere og hadde det laveste pristilbudet. Vi greide likevel å levere innenfor stipulert timeforbruk og med en kvalitet som får oppdragsgiver til å sende syv smilefjes, sier seksjonsleder Morten Abrahamsen.

– Forretningsideen er å visualisere våre egne oppdrag, som vei- og byggeprosjekter, planoppdrag, alternativsvurderinger og mulighetsstudier. Visualisering kan også brukes som et innsalgsverktøy i forhold til kunder der vi ønsker å komme i posisjon for et oppdrag, forklarer Morten.

Multiconsult satser på BIM og 3D-visualisering. Ved Kristiansandkontoret er det nå 3 personer som driver med visualisering og BIM-koordinering.

Hovedstrategien er å visualisere relle 3D-data med substans. Den vedlagte filmen skal Bodø kommune bruke både på ONS i Stavanger til høsten og OTC i Houston til neste år. Teksten vil da være på engelsk.

Grunnlaget er her modellert i Civil3D, som gjør at det kan tas ut volumer direkte fra modellen.