Multiconsult skal bistå Statens vegvesen med tjenester innen klima og miljø | Foto: Statens vegvesen

Vinner rammeavtale på klima og miljø

Multiconsult er tildelt fire delkontrakter innen klima- og miljøtjenester for Statens vegvesen. På tre av kontraktene scorer Multiconsult høyest av tilbyderne på kompetanse.

23. september 2021

Med rammeavtalen ønsker Statens vegvesen (SVV) å bli i stand til å oppfylle sine klima- og miljøforpliktelser. Rammeavtalen er delt opp i delkontrakter innen fem fagområder. Flere rådgivingsselskaper har fått tildelt delkontrakter innen de ulike områdene.

Multiconsult ga tilbud på fire delområder i konkurransen og fikk tildelt rammeavtaler på alle fire – Klima; Naturmangfold; Støy – kartlegging og tiltaksutredninger, og Støy – ny kunnskap. Hver delkontrakt ble evaluert for seg. Tildelingen var blant annet basert på kriteriene kompetanse og pris. Multiconsult scorer høyest på kompetanse på tre av de fire fagområdene.

– Statens vegvesen er en svært viktig samfunnsbygger som kan bidra stort til en bærekraftig utvikling ved å ta de rette valgene i egne prosjekter. De setter også et stort fokus på bærekraft, klima og miljø. Vi ser fram til å bistå SVV med vår klima- og miljøkompetanse og spille dem gode innen bærekraft. Tildelingen viser at vi har høy klima- og miljøkompetanse som er attraktiv for våre kunder, sier Markedssjef for markedsområdet Vann og Miljø i Multiconsult, Therese Bodding Sæthre.

Avtaleperioden for kontraktene er 2 år, med opsjon på forlengelse med 1 + 1 år. Totalt kan mulig avtalelengde bli 4 år.