1/3

Multiconsult har vært aktive i Tanzania i mer enn 40 år. Her fra et prosjekt i fjor sommer.

2/3

Maulid Shiraz, planning manager i Zanzibar Electricity Corporation og Multiconsults miljøekspert Jørn Stave diskuterer plassering av et lite solkraftverk på Kokota utenfor Zanzibar.

3/3

Fra et folkemøte om solkraftverk på øyene Kokota og Njau utenfor Zanzibar.

Vinner kraftkontrakt i Tanzania

Multiconsult har signert en fireårig rammeavtale med den norske ambassaden i Dar es Salaam for konsulenttjenester knyttet til fornybar energi og kraftmarkeder i Tanzania.

13. november 2018

Ambassadens portefølje innen kraft og fornybar energi beløper seg i dag til om lag en milliard kroner, og den signerte kontrakten omfatter følgende hovedområder:

  • Vurderinger og studier knyttet til ambassadens bistandsportefølje innen fornybar energi og kraftmarkeder
  • Bistand til ambassadens partnere knyttet til kapasitetsutbygging og andre oppgaver
  • Energipolitiske analyser og studier knyttet til privatsektorinvesteringer

– Som vinner av konkurransen, med beste tekniske score, vil Multiconsult få tildelt alle anrop under 750 000 kroner direkte. Større anrop må vi vinne i enkeltstående konkurranser med utfordrerne Norconsult og COWI. Som underkonsulenter har vi med oss Norplan Tanzania, Energy4Impact og PWC, sier Ryan Glenn Anderson, leder av seksjonen Renewable Energy Advisory Services i Multiconsult.

Han legger til at Multiconsult har vært aktive i Tanzania siden 1970-tallet.

– Avtalen viser nok en gang at Multiconsult er en sterk one-stop-shop for fornybar energi og kraftmarkeder i utviklingsland, framholder Anderson.

Stor samfunnsnytte

Multiconsult hadde også i forrige periode rammeavtalen med ambassaden. Odd Lekva, avdelingsleder Energisystemer i Multiconsult, forteller at den var fruktbar.

– Blant annet ble vi engasjert i et større program for kapasitetsutbygging innen vedlikehold av kraftnett på Zanzibar. Vi hadde også en sentral rådgiverrolle for Tanzania Rural Energy Agency sitt arbeid med landsbyelektrifisering. I tillegg har vi hatt en rekke mindre rådgivningsoppdrag knyttet til andre bistandsprosjekter, forteller Lekva.

Han tror den nye avtalen vil åpne muligheter.

– Selv om vi nå må konkurrere om de store oppdragene med Norconsult og COWI, gir avtalen oss en viktig rolle som rådgiver til ambassaden før, under og etter implementering av bistand til fornybar energi i Tanzania. Regjeringen har varslet at energibistanden skal dobles i neste års statsbudsjett, noe som trolig vil bety at støtten til Tanzania øker, sier Lekva.