1/2

Tor Arne Melhus, Øystein Mejlænder-Larsen, Ina Grieg Eide og Ragnhild Hanem Næss fra Multiconsult deltok på oppstartsmøtet.

2/2

Kontraktssignering. Fellesprosjektet har engasjert rådgivere fra de store rådgiverselskapene.

Vil samstemme krav til modellbasert prosjektering og drift

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 har etablert et prosjekt for å samstemme krav til modellbasert prosjektering og forvaltning, drift og vedlikehold. Mandag 14. oktober var det kontraktsignering og oppstart for prosjektet.

14. oktober 2019

Rådgivere fra de store rådgiverselskapene er engasjert i arbeidet med et kravdokument for Bane NOR og Statens vegvesens fellesprosjekt Ringeriksbanen og E16. Fellesprosjektet skal bygge ny jernbane og europavei på strekningen mellom Oslo og Hønefoss.

– Det er viktig for oss at entreprenører og rådgivere jobber og leverer innenfor de samme rammene. Målet er at kravdokumentet som jobbes frem skal erstatte håndbøkene til Bane NOR og Statens vegvesen i prosjektet, forteller Morten Klokkersveen, prosjektdirektør for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 er det største fellesprosjektet for vei og jernbane i Norge, og det vil bli flere kontrakter og flere entreprenører involvert i prosjektet. Dette utløser et behov for et enhetlig rammeverk for entreprenørene, som sier noe om hvordan de skal jobbe og hva de skal levere av informasjon til BIM-modellene.

– Det er viktig for oss å involvere bransjen når et så viktig arbeid som dette skal gjøres. Derfor kommer vi også til å arrangere bransjemøter og ha høringer på dokumentene som lages. Jeg håper både rådgiverbransjen og entreprenørbransjen benytter anledningene til å bli med på dette arbeidet, oppfordrer Kristin Lysebo, leder for BIM-seksjonen i Bane NOR.

Med bakgrunn i dette har Fellesprosjektet engasjert rådgivere fra de store rådgiverselskapene som i ett år skal jobbe frem et kravdokument som skal gjelde for Fellesprosjektet. I tillegg til prosessleder og prosjektleder fra Metier og NAA, som er rådgivergruppen til Fellesprosjektet bestående av Norconsult, Aas-Jacobsen og Asplan Viak, er åtte rådgivere fra Norconsult, Sweco, Rambøll, Multiconsult, COWI og Atkins engasjert i arbeidet.

Utvikle bransjen
– Det er spennende å få være med på et slikt prosjekt og dermed bidra til å utvikle hele bransjen. Det er fint at et så stort og omfattende prosjekt er med å utvikle løsninger for å samstemme krav på dette området. Samtidig er det flott at forvaltning, drift og vedlikehold knyttes tett opp, sier Tor Arne Melhus, markedssjef for samferdsel i Multiconsult.

Øystein Mejlænder-Larsen er rådgiver på kravdokument, mens Ina Grieg Eide er rådgiver FDV fra Multiconsult.