Multiconsult bidrar på rehabiliteringen av Baklidammen for Trondheim kommune | Foto: Multiconsult

Viktige rammeavtaler med kommunale dameiere

Multiconsult har vunnet fire nye rammeavtaler innen dam- og vassdragsteknisk rådgivning for damanlegg tilhørende kommunene Bergen, Trondheim, Drammen samt seks Grenlandskommuner. Damsikkerhet står sentralt i avtalene.

25. mars 2021

I Norge finnes det en rekke damanlegg hvorav rundt 3000 er registrert av Norges Vassdrags- og Energidirektorat. Mange av dammene er bygget for å lagre vann til vannkraftverk. Andre er knyttet til vannforsyningsanlegg, gruvedrift, industri og akvakultur. Uavhengig av dammens formål, er sikring mot dambrudd viktig.

– Konsekvensene av et dambrudd kan være betydelige, og damsikkerhet er derfor et viktig tema for kommunale dameiere. Vi er stolte over å kunne bidra til å vedlikeholde og ivareta sikkerheten ved de kommunale damanleggene, sier Lars Jørgen Saaghus, seksjonsleder for dam- og undergrunnsanlegg i Multiconsult.

Multiconsult har et sterkt fagmiljø og solid kompetanse innen damsikkerhet, rehabilitering og revurderinger av dammer samt vassdragsteknikk, og har som mål å være ledende på området i Norge.

– De fire rammeavtalene er et resultat av et langsiktig og målrettet arbeid. Derfor er det svært gledelig at vi er tildelt avtalene i skarp konkurranse med mange andre tilbydere, sier Saaghus.

Stort antall anlegg
Rammeavtalen med Trondheim kommune omfatter 19 damanlegg, og Multiconsult er en av tre hovedleverandører. Tjenester under rammeavtalen omfatter blant annet generell rådgivning knyttet til damsikkerhet, prosjektering av tiltak, flomberegninger, dambruddsbølgeberegninger og revurderinger av vassdragsanlegg. Avtalen gjelder for 2 år med opsjon på forlengelse for ytterligere 2+2+2 år.

Videre har Multiconsult blitt tildelt rammeavtale for Bergen kommune som én av tre hovedleverandører innenfor tekniske rådgivnings- og prosjekteringstjenester for kommunens 75 vassdragsanlegg. Avtalen gjelder for 2 år med opsjon på forlengelse for ytterligere 1+1 år.

I Drammen er Multiconsult tildelt rammeavtale som én av tre hovedleverandører. Avtalen omfatter blant annet damtekniske revurderinger, hovedtilsyn, dambruddsbølgeberegninger, flomberegninger, prosjektering av tiltak og oppfølging i byggeperiode. Avtalen gjelder for 2 år med opsjon på forlengelse for ytterligere 2 år.

Avtalen for Grenlandskommunene kombinerer tjenester for kommunene Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien. Multiconsult er tildelt rammeavtale som én av fire hovedleverandører og vil bistå med utredninger, forprosjekt- og detaljplanlegging for dammer og vassdrag, miljøvurderinger knyttet til drift og reduksjon av klimagassutslipp fra bygg- og anleggssektoren og prosjekt- og byggeledelse.