Multiconsult deltar i viktige debatter på Arendalsuka | Foto: Arendalsuka/Mona Hauglid

Viktige debatter på Arendalsuka

Fornybar energi og tilstand for offentlige bygg er temaer medarbeidere i Multiconsult skal diskutere på Arendalsuka neste uke.

7. august 2019
Cato A. Mørk

Arendalsuka er en årlig møteplass innen politikk, samfunns- og næringsliv, og avholdes 12. til 17. august. I løpet av uken blir det arrangert en rekke seminarer innen mange fagområder.

Multiconsult deltar aktivt på disse arrangementene:

Hvordan kan norsk energisatsing stanse kullkraftverk i utviklingsland?
Sammen med seks andre organisasjoner arrangerer Multiconsult et seminar for å belyse, debattere og dele konkrete eksempler på hvordan norsk energisatsing kan bidra til å stanse nye kullkraftverk i utviklingsland. Heikki Holmås fra Multiconsult leder debatten der både politikere og bransjeaktører deltar.

Tirsdag 13/8 2019 08:30 – 10:30. Arrangementet vil bli streamet fra kl 9.

Mer informasjon: https://arendalsuka.no/event/user-view/10600 og https://www.facebook.com/events/359767901377947/

Råtner kommune-Norge på rot?
Rådgivende Ingeniørers Forenings eksperter har undersøkt vedlikeholdsetterslepet på kommunale og fylkeskommunale bygg, veier samt vann- og avløpssystemet. Rapporten viser et massivt vedlikeholdsetterslep på flere hundre milliarder kroner i norske kommuner og fylkeskommuner.

Avdelingsleder Ina Aspestrand fra Multiconsult deltar sammen med politikere og andre fagaktører.

Tirsdag 13/8 2019 12:00 – 13:30

Mer informasjon: https://arendalsuka.no/event/user-view/10764

Fornybare løsninger i krise og konflikt –privat sektors rolle i grønn humanitær respons

I dette arrangementet vil representanter fra myndighetene, opposisjonen, humanitær sektor og privat næringsliv møtes for å diskutere utfordringene knyttet til grønn respons – og løsningene.

Klas Olov Ljungberg, Head of solar and smart grids fra Multiconsult er en av deltakerne.

Onsdag 14/8 2019 13:30 – 14:30

Mer informasjon: https://arendalsuka.no/event/user-view/11227

Fra stubbe til fly – tror vi på en skandinavisk bioverdikjede?
Skogen kan bli Norges neste oljeprovins, for bio-olje. Tunge aktører innen skogbruk, raffinering og transport vil presentere status for en fullverdig verdikjede bygget på skogen som råstoff innen transport. Et politikerpanel vil bli utfordret på viljen til å satse på en slik bioverdikjede.

Debattmøtet ledes av seniorrådgiver Heikki Holmås fra Multiconsult.

Tirsdag 13/8 2019 11:00 – 12:30.

Mer informasjon: https://arendalsuka.no/event/user-view/11748