1/2

Konsernsjef Grethe Bergly ser fram til Arendalsuka 2023

2/2

I midten av august avholdes Arendalsuka

Viktige debatter på Arendalsuka

I år deltar Multiconsult på hele 14 arrangementer innen temaer som klimatilpasning, miljø og fornybar energi i løpet av Arendalsuka. Konsernsjef Grethe Bergly ser fram til gode og viktige debatter.

11. august 2023
Cato A. Mørk

– Vi ønsker å skape samfunnsverdi, fremskritt og bærekraftig utvikling, og gjennom faglige innlegg og debatter skal vi være med på å diskutere hvordan vi får til dette. Jeg ser spesielt fram til åpningsarrangementet på Bygg Arena Arendal som ser på hvordan byggenæringen bidro til at Norge nådde klima- og miljømålene i 2030. I tillegg er det flere spennende arrangementer hvor vi og andre bidrar med kunnskap om hvordan vi skal produsere mer fornybar energi, og hvordan samfunnet må tilpasses klimaendringene, sier konsernsjef Grethe Bergly.

På Arendalsuka møtes ulike aktører for å diskutere aktuelle spørsmål og rundt 1700 arrangementer og 200 stands fyller Arendal sentrum 14. – 18. august. En av arenaene Multiconsult deltar aktivt gjennom er Bygg Arena Arendal, der 41 bedrifter og organisasjoner fra bygg, anlegg og eiendom tar opp temaer innen klima og miljø, sosial bærekraft, jobbskaping og rekruttering.

Møt oss på Arendalsuka

Her møter du Multiconsult i løpet av Arendalsuka, og husk at mange av arrangementene sendes digitalt:

Mandag 14. august
14.30 – 15.20
Hvordan unngå «grunnforholdfella» i bygge- og anleggsprosjekter?
Odd Arne Fauskerud
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/20168

17.00-17.30
Er havvind Norges neste energi-eventyr, eller er vi allerede for sent ute?
Vegard Willumsen
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/22137

17.00-18.00
Solkraft – hva skal til for å lykkes i Norge?
Mette Kristine Kanestrøm
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/21046

Tirsdag 15.08
08.30-09.30
Energisikkerhet, omstilling og investeringer i fremvoksende markeder
Mari Sofie Furu
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/21639

08.30-10.00
Bygge- og eiendomsnæringen – klimakjempen som vil og kan
Grethe Bergly (panel)
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/21252

11.00-12.00
Hvordan får vi 8 TWh solkraft i 2030 – Samfunnsnytten av distribuert solkraft
Håkon Person
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/20548

12.00-13.00
Skolebygg til stryk
Kristin Olsson Augestad
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/19994

12.20 – 13.10
Nå kommer stortingsmeldingen om klimatilpasning. Er det den vi venter på?
Grethe Bergly (Panel)
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/20402

13.40 – 14.40
Kan kraftproduserende bygg løse mye av kraftkrisen?
Oda Andrea Hjelme
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/21161

14.30 – 15.30
Kan lokale energisamfunn bidra til å løse kraftkrisen?
Håkon Duus
https://program.arendalsuka.no/event/view/22190

15.00 – 16.20
Fjern disse barrierene så kan anleggsplassene bli utslippsfrie i 2030
Oda Andrea Hjelme
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/21195

16.30-17.00
Hvordan skalere den sirkulære økonomien?
Grethe Bergly
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/21159

Onsdag 16.08
12.30-13.30
Hvordan bygger vi kostnadseffektive og trygge veier som tar vare på naturmangfoldet?
Arne Heggland, Grethe Bergly
https://program.arendalsuka.no/event/view/19891

14.00-15.30
Vannet går – la vannet bli en ressurs- ikke ett problem
Ingebjørg Hovland Evang
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/20385