Konsernsjef Grethe Bergly | Foto: Photo: Erik Burås/Studio B13

Viktig å opprettholde god aktivitet

Koronapandemien har satt Norge og resten av verden i en ukjent og krevende situasjon. Konsernsjef Grethe Bergly er stolt over at de ansatte holder produktiviteten høy, og at vi ofte finner gode løsninger med kunder for å holde driften oppe.

30. mars 2020

– Vi er helt avhengig av en tett og god dialog med kunder og samarbeidspartnere, slik at vi kan sikre fortsatt god produksjonsevne og at prosjekter videreføres. Heldigvis har vi mange offensive kunder, som tar grep for å få til at prosjektene går videre, og det er viktig at vi sammen holder hjulene i gang, sier Bergly.

Hun understreker at som en viktig brikke i samfunnsmaskineriet har Multiconsult tatt vårt ansvar for å begrense smittespredning, og samtidig søke å opprettholde drift og produksjon i virksomheten.

– Vi har lagt forholdene til rette for medarbeidere og oppdrag, både gjennom nye rutiner og en god og effektiv it-infrastruktur. Jeg er svært stolt av våre medarbeidere som virkelig har greid denne utrolige omstillingen dette har medført, og at vi klarer å opprettholde våre forpliktelser på en effektiv måte, sier Bergly.

Hjemmekontor

Bergly forteller at mye av driften i selskapet nå foregår på hjemmekontor, ofte i kombinasjon med hjemmeskole og andre forpliktelser.

– Digitale samhandlingsverktøy og andre verktøy er tatt i bruk med engasjement, og vi har sett en vilje både hos ansatte og kunder for å få dette til, sier Bergly.

Hun understreker at selv om tiltakene for å bekjempe Corona nå videreføres, så er Multiconsult klar til å levere løsninger på samme nivå som tidligere, så langt situasjonen tillater det.

– Vi vil å delta aktivt i å delta i dugnaden for å holde hjulene i gang til beste for hele samfunnet og oppfordrer alle andre virksomheter til å gjøre det samme, sier Bergly.