Det nye Vikingtidsmuseet består både av oppgradering av eksisterende bygnigsmasse og et tilbygg.

Vikingtid og ny teknologi

Taket på det nye Vikingtidsmuseet er så komplisert at det ville tatt uforholdsmessig lang tid å modellere med tradisjonell programvare. Heldigvis er Multiconsult dyktige på visuell programmering.

21. desember 2018

Nybygget til Vikingtidsmuseet skaper store utfordringer for dem som skal prosjektere det. Det er sirkelformet med dobbelkrummet takform. Formen på taket har en innerkant ved raftet utformet som en sirkelform med en gitt radius og senterpunkt. Så er mønet gitt som en ny sirkelform med en større radius og forflyttet senterpunkt, og igjen tilsvarende for det ytre raftet. I tillegg er det fall på mønet fra den ene til den andre siden.

Under det ytre taket er det i tillegg et tredelt hvelv. Fra underkant hvelv til overkant tak hadde man kun en meter tykkelse å gå på til bæring av godt over 30 meter spenn. Løsningen ble et omvendt ribbetak Dette gjør også at alle bærebjelkene i taket må ha forskjellige utforminger hele veien rundt bygget.

– Du får ikke et eneste likt snitt i hele taket. Det er en ekstremt krevende form å modellere med tradisjonell programvare, sier BIM-Strateg og RIB Harald Yggeseth i Multiconsult.

Stor dominoeffekt

Hvis det kommer inn bare én liten endring fra arkitekten, må hele det gigantiske puslespillet legges på nytt. Det kan det føre til flere ukers arbeid med oppdateringen.

Ingeniørene i Multiconsult forstod raskt at de måtte bruke visuell programmering i oppdraget for Statsbygg. Forenklet sagt er visuell programmering å kunne manipulere data og gi kommando til modelleringsprogrammvaren uten å kunne tradisjonelt programmeringsspråk.

Ved hjelp av Grasshopper, Flux og Dynamo lagde arbeidsgruppen en parametrisk arbeidsflyt for design og analysemodellen. Det smarte er at geometrien genereres opp via visuell programmering og input av parameterverdier. Da blir systemet meget fleksibelt når det kommer endringer. En liten endring i input-verdien endrer hele konstruksjonens geometri, og en komplett oppdatering tar mindre enn et minutt. Automatisering gjør også at hvis noe endres ett sted i bygget, regner programmet raskt ut hvilke endringer som må gjøres i bærekonstruksjonen.

– Dette ville vært vanskelig, trolig umulig, å løse med ett program. Derfor har vi brukt styrken fra flere programmer og sydd dette sammen på en elegant måte gjennom Flux, slik at vi får ut modeller som kan benyttes både i modellerings- og analyseprogrammer, sier Yggeseth.

Nå finnes dessverre ikke Flux lenger, men man kan bruke for eksempel Specle. Det programmet er bygd på open source og vil trolig leve i lang tid fremmover.

Enkelt å endre

En annen vesentlig fordel med denne løsningen er at alle innput-verdiene legges inn i Excel. Man kan altså se på alternativer for hele konstruksjonen uten å kunne alle programmene som er benyttet.

For de mer teknisk interesserte bør det nevnes at meshet til analysen er løst i Grasshopper og tatt direkte ut til FEM-Design og Robot for henholdsvis beregning av tak og global analyse. Dermed har man spart tre operasjoner: Modelleringen i Revit, samt å tegne opp modellen i to analyseprogrammer.

For øvrig mottok Yggeseth og Multiconsult innovasjonspris for 3D-modellen på konferansen Den Kloke Teknolog for om lag et år siden.