Videreutvikler Alnabruterminalen

Multiconsult har vunnet kontrakt på utredning av Alnabru fase 2 - Videreutvikling av Alnabruterminalen.

13. februar 2015

Multiconsult har vunnet kontrakt på utredning av Alnabru fase 2 – Videreutvikling av Alnabruterminalen.

Omdiskutert terminal

Sammen med Analyse&Strategi, WSP og Concreto skal Multiconsult utrede videre utvikling av Alnabruterminalen i Oslo.

Utvidelsen av Alnabruterminalen har lenge vært et aktuelt tema. Jernbaneverket utredet i sin tid en plan for utbygningen, som tilsa en dobling av kapasiteten på terminalen frem mot 2025. Det har imidlertid vist seg at disse planene ikke er bærekraftige da markedsutviklingen ikke har vært så stor som tidligere antatt. Jernbaneverket har derfor fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet å utrede andre alternativer som bedre møter markedets behov.

Unik kompetanse

Utredningen er kompleks og det er satt sammen en multifaglig prosjektgruppe med høy kompetanse innen oppdragsledelse, jernbaneteknikk, kapasitetsvurderinger, terminallogistikk, RAMS, veg, analyse/utredning og samfunnsøkonomi. Arbeidet starter opp 26. januar og utredningen skal foreligge innen utgangen av oktober 2015.

-Det er gøy å vinne en så kompleks prosjekt. Dette bekrefter at Multiconsult besitter en unik og attraktiv kompetanse innen terminalvirksomhet og logistikk. Dette er et utrolig spennende oppdrag og vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven sier Tone Manum, markedssjef for Bane og oppdragsansvarlig i Multiconsult.

Oppdragsleder for prosjektet vil være Simen Olstad. Utredningen skal gjennomføres i henhold til metodikk for Konseptvalgsutredning.