1/2

By og samfunn søker nye medarbeidere | Foto: Thomas Bjørnstad

2/2

By og samfunn søker nye medarbeidere | Foto: Thomas Bjørnstad

Vet du hva som skal til for å skape bærekraftige byer og samfunn?

Multiconsult ser etter deg som vet hva som skal til for å utvikle gode steder der både mennesker og næringsliv vil blomstre over tid.

11. januar 2019

Vi har samlet kompetanse knyttet til tidligfase i en forretningsenhet, By og samfunn. Enheten har i dag rundt 50 medarbeidere med kompetanse og kunnskap som bidrar til verdiskaping for våre kunder og samfunnet. Vi har kontorer i Oslo på Ryen og Skøyen.

Multiconsult har medarbeidere som jobber med mobilitet, analyser, arealplaner, utredninger, myndighetskontakt og eiendomsfaglig rådgiving i et livsløpsperspektiv.

Spennende oppdrag og faglig utvikling er avgjørende i det daglige arbeidet vi gjør, om det er områderegulering for Drammen sykehus, å etablere et selvkjørende busstilbud i Kongsberg, utvikling av eiendomsstrategien for en fylkeskommune eller rådgiver innen Facility Management for private og offentlige eiendomsbesittere og leietakere.

Les mer om de ledige stillingene nedenfor:

Se alle ledige stillinger i Multiconsult.