1/5

Ticonbygget er nå ferdig rehabilitert og klart for innflytting.

2/5

De nye grønne fasadeløsningene består av enkeltstående elementer med solceller og vindu.

3/5

Ticonbygget under rehabilitering.

4/5

Sentrale deltakere fra Multiconsult i prosjektet. Steffen Dahlen, Finn Lysnæs-Larsen, Berit Rype og Ole Krogh Espensen.

5/5

Jernbanetorget i Drammen med Ticonbygget på venstre side i 1962 | Foto: Drammen kommune/Byarkivet

Verneverdig bygg blir moderne og miljøriktig

​I Drammen forvandles et verneverdig bygg fra 1962 til et godt miljøbygg, med lavt energiforbruk og egen energiproduksjon. Multiconsult har fulgt rehabilitering tett, som rådgiver og som leietaker.

13. februar 2020
Cato A. Mørk

– Selve Ticonbygget er et ikonisk og historisk bygg som nå får en god bærekraft-profil og en god synlighet i bybildet. Rehabilitering og oppgradering av eksisterende bygningsmasse er et viktig bidrag for å redusere klimapåvirkning fra bygg- og eiendom, og dette prosjektet er et eksempel på hvordan dette kan gjøres i praksis, sier Berit Rype, leder for marked og salg i Multiconsult Buskerud, Vestfold og Telemark.

Hun understreker at den sentrale beliggenheten gjør det enkelt for medarbeidere og kunder å velge miljøriktige reiser. Multiconsult var leietaker også før rehabilitering.

Opprinnelig ble Ticonbygget, som er navnet i dag, oppført som hovedkontor for Skoger Sparebank i 1962. Med ti etasjer og beliggenhet rett ved bybrua og jernbanestasjonen har alltid Ticonbygget vært synlig i bybildet.

Energiproduserende fasade

​På tross av en svært omfattende rehabilitering og modernisering, så vil bygget i stor grad beholde det opprinnelige utseendet med grønn fasade og betong på sidene. Bygget er på Drammen kommunes verneliste og uttrykket må derfor beholdes ved rehabilitering.

– Bygget er tidstypisk og på grunn av sin høyde og plassering en viktig del av bybildet i Drammen. Fordi bygget er verneverdig har det derfor vært et krav i rehabiliteringen at fasaden skulle fremstå som tidligere, forteller Finn Lysnæs-Larsen, som er oppdragsleder for Multiconsults rådgiverfunksjoner i prosjektet.

I løpet av 2019 er 4. – 9. etasje modernisert til topp miljø- og energistandard. Rehabiliteringen av bygget innebærer at fasaden skiftes ut med solcellepaneler og det meste av innmaten fornyes. Ambisjonen er å få sertifisert bygget som BREEAM in use.

– Som eier av bygget er vi veldig opptatt av at bygget skulle ha en bærekraftig og miljøvennlig profil. Det å få eksisterende bygg med eksisterende konstruksjoner på samme nivå som et nybygg uten å bygge nytt er i seg selv bærekraftig, sier Vegard Foseid som er prosjektleder for Ticon Eiendom.

Gjenvunnet aluminium

​- Den nye grønne fasadeløsningen består av enkeltstående elementer med solceller og 4-lags glassvinduer som integreres i en sammenstilt modul før montasje. Vinduene har integrert solavskjerming, såkalt elektrokromatisk solskjerming, som blir mørkere med mye dagslys, sier Finn Lysnæs-Larsen.

Aluminiumen i fasadene er produsert av 75 prosent gjenvinnbart materiale og levert av Norsk Hydro. Blant materialene er alt fra gamle ølbokser til gamle aluminiumsvinduer, noe som reduserer energibruken i produksjonen kraftig. Solcellepanelene kan produsere opp til ca 50 kW under gunstige solforhold. Energien blir primært brukt til ventilasjon og kjøling.

– Bygget blir svært energigjerrig, og det er lite behov for ekstra oppvarming. Mesteparten av energibruken i bygget vil derfor gå med til ventilasjon og kjøling, forteller Finn Lysnæs-Larsen.

Han forklarer at når bygget ikke er i bruk og har behov for oppvarming så vil funksjonen for solavskjerming kobles ut for godt innslipp av sollys. Tilsvarende vil avskjermingen stenge når det er kjølebehov i bygget.

Snart flytter Multiconsult tilbake til det rehabiliterte, moderne og bærekraftige Ticonbygget i Drammen.

Fakta om Ticonbygget:

  • Bygget sto ferdig i 1962, har en høyde på ca 34 meter og har ti etasjer
  • Lokalavisen DT holder til i et tilbygg fra 2012 på gateplan. PWC, Multiconsult og Ticon selv er andre leietakere.
  • Bygget ble i sin tid tegnet av arkitektene Ragnar Anker Nilsen og Arne Grenager, som står bak flere kjente bygg i Drammen.
  • Som kulturminne i sentrum har bygget verneverdi C, middels.