Verdensunik tilstandskontroll på Svalbard

Multiconsult har i Longyearbyen, som første i verden, gjennomført tilstandskontroll av fjernvarmerør ved bruk av lydbølger.

13. desember 2013

På oppdrag fra Longyearbyen lokalstyre ved Bydrift KF har Multiconsult gjennomført feltarbeid i forbindelse med tilstandskontroll av fjernvarmerør. Formålet var å gjøre en tilstandskontroll på stålrørene (DN250 – DN 100) som inneholder vann, med temperaturer opp mot +120 grader. Disse brukes til oppvarming av alle byggene i Longyearbyen.

– Det er umulig å stoppe tilførelsen av fjernvarme, uansett sommer eller vinter. Det har derfor vært en utfordring for Bydrift å finne en metode som kan undersøke tilstanden på rørene uten å måtte stenge anlegget. Multiconsult har etter flere måneders lett påtrykk fått Bydrift til å innse at vi har en metode for å vurdere tilstanden på rørene, sier Petter Skattum ved Multiconsults kontor på Svalbard.

Lydbølger som kontrollerer skader

Anders Løvstad fra akustikkseksjonen ved Multiconsult i Oslo har tatt doktorgrad om en høyteknologisk metode som tar i bruk lydbølger for å kontrollere om det er skader på rør. Dette kan være alt fra rust, riss, sprekker eller lekkasjer. Han dro til mørket i Longyearbyen for et par dagers feltarbeid.

– Metoden baserer seg på at det fra et punkt sendes ut lydsignaler i begge retninger. Dersom det er en skade sendes noen av lydsignalene tilbake. Dermed er det mulig å finne ut nøyaktig hvor langt ut fra et startpunkt og hvor på røret skaden er. Optimalt kan ca. 200 meter i hver retning undersøkes fra ett og samme punkt. Dette er avhengig av faktorer som tilstanden på røret, eventuelt belegg og isolering, antall rørsvinger og forgreninger og punkter som holder fast rørene. Metoden kan brukes på rør som inneholder væske eller gass med opptil 350 grader celsius, forklarer Løvstad.

Først i verden til å benytte metoden

Metoden har så langt vært brukt i olje- og gassindustrien, men er også fullt mulig å utnytte på andre områder. Bydrift og Multiconsult er først i verden med å benytte metoden på fjernvarmerør for et helt samfunn.

– Selv med utetemperaturer på mellom 15 og 20 minus har dette fungert veldig bra. Vi har fra ni forskjellige punkter langs hovedtraseen i byen fått kontrollert 0,5 km rørledning, sier Løvstad.