Vellykket frokostmøte om Usikkerhet og Risikostyring

Gjennom sine frokostmøter ønsker Multiconsult å engasjere til debatt, frokostmøte Usikkerhet og Risikostyring var intet unntak. Bransjen samlet seg hos Multiconsult for å diskutere temaet Kritisk infrastruktur i en tid med nye utfordringer og strengere krav – hvordan sikre robuste løsninger.

11. desember 2015

Torsdag 26. november 2015 ble frokostmøte med tema «Kritisk infrastruktur i en tid med nye utfordringer og strengere krav – hvordan sikre robuste løsninger» avholdt hos Multiconsult på Skøyen.

Engasjerer til samfunnsdebatt

Frokostmøtet var åpent for alle, og både kunder, konkurrenter og andre samarbeidspartnere sørget for å fylle lokalene. Tre viktige og gode kunder og samarbeidspartnere holdt spennende innlegg til frokost.

– Gjennom frokostmøtene våre engasjerer Multiconsult seg i samfunnssikkerhetsdebatten. Dette var et svært vellykket arrangement på alle måter, og vi satser på å komme tilbake med et like bra frokostmøte neste høst, sier Henrik Bjelland – leder for kompetansenettverk Risikostyring og Systemsikkerhet.

Innholdsrike foredrag

Administrerende direktør Christian Nørgaard Madsen innledet møtet med sitt lederperspektiv på usikkerhet og risikostyring, og hvordan håndtering av dette gjennom selskapets historie har bidratt til å bygge et solid Multiconsult. Erfaringer fra møtet viser at usikkerhet kan gi utfordringer, men også store muligheter, og at et risikobasert tankesett i alle ledd – med implementering og etterlevelse tiltak for risikohåndtering – er nøkkelen til mer robuste løsninger.
Inger Lise Johansen fra Statens vegvesen fortalte engasjert om «Usikkerhet knyttet til ny teknologi i tidligfase i store vegprosjekter» – der E39 og utfordrende fjordkryssinger var tema. Norges første og foreløpig eneste SHA-direktør Vigdis Bjørlo holdt deretter et spennende og tankevekkende innlegg om «SHA-risiko og byggherrens forventninger til rådgivere og prosjekterende», før Håkon Hermansson fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet tydelig og humoristisk fortalte om «Sikring av samfunnskritisk infrastruktur mot tilsiktede hendelser».