Vellykket frokostmøte i Bergen

Torsdag 18.september ble frokostmøte med tema «Fremtidens baneløsninger i Bergensregionen» avholdt på Nesttunbrekka i Bergen.

22. september 2014

En god blanding av både interne og eksterne deltakere fikk med seg gode foredragsholdere med spennende emner.

De fremmøtte var blant annet representert fra Jernbaneverket, Bybanen utbygging, Statens vegvesen, Bergen kommune, Implenia, ABO mfl. Øvrige regioner som var representert fra Multiconsult var Voss.

Markedssjef for bane, Tone Manum, introduserte foredragsholderne en etter en, og første mann ut var Arne Skjelle som redegjorde for hva som gjorde Bybanen til en vinner. Elias Kassa fra NTNU fulgte opp med fordeler og ulemper med «track form solutions», mens Marit Petersen fra NSB orienterte deltakerne om muligheter for rask togforbindelse for strekningen Åsane – Flesland, og utvikling av lokaltrafikk og godstrafikk.

Gode innspill og spørsmål underveis og gode tilbakemeldinger i etterkant viser at dette var et givende møte for de fremmøtte.

En stor takk til foredragsholderne:

  • Arne Skjelle, direktør BNL
  • Elias Kassa, professor i jernbaneteknikk ved NTNU
  • Marit Petersen, planlegger ved NSB

– Gjennom frokostmøtene våre erobrer Multiconsult arenaen og får vist oss frem på en meget god måte. Vi satser på et minst like bra frokostmøte neste gang, sier Tone Manum.