Børsnotering 1390x576

1/2

Konsernsjef Christian Nørgaard Madsen ringer Multiconsult ASA inn på børsen.

Vellykket børsnotering for Multiconsult

Multiconsult har passert en ny, viktig milepæl i selskapets utvikling da selskapet 22. mai ble notert på Oslo Børs.

22. mai 2015

Noteringen er ikke et endepunkt, men snarere et steg på veien for å sikre en god eierstruktur og danne et godt fundament for videre vekst og lønnsomhet.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi har gjennomført en vellykket noteringsprosess. Det har vært en omfattende jobb og det er mange som har bidratt til at dette har blitt en suksess. Interessen og kunnskapen rundt selskapet og Multiconsult-aksjen har vært høy har vært høy både i Norge og i utlandet. Dette er svært tilfredsstillende og gjør meg enda stoltere av å lede selskapet, forteller Christian Nørgaard Madsen.

Om aksjen

Prisen per aksje er satt til NOK 78, tilsvarende en børsverdi på NOK 2.047 millioner for selskapet. Totalt ble 12.190.000 aksjer tildelt i tilbudet. Stiftelsen Multiconsult og andre aksjonærer vil selge totalt 10.600.000 aksjer. I tillegg har de finansielle tilretteleggerne tildelt 1.590.000 aksjer som en overtildeling. Det ble ikke utstedt noen nye aksjer i forbindelse med børsnoteringen.

Selskapet er notert på Oslo Børs med tickerkode MULTI.