Vellykket Baneseminar

Multiconsults Baneseminar 2015 gikk av stabelen den 28. januar og ble en stor suksess med 115 deltakere og fullsatt sal. Noe som bekrefter stor interesse for et faglig bransjeseminar.

4. februar 2015

Fremtidsrettede temaer

Det skjer mye på banesektoren i Norge og det er ventet ekstremt stor aktivitet i tiden fremover. Mye skal planlegges, mye skal bygges – alt krever kunnskap og erfaring. Seminaret satte fokus på hvordan bransjen kan planlegge for fremtiden både i Skandinavia gjennom 8 million city konseptet. Hvor målet er å få i stand en felles avtale på nasjonalt nivå om finansiering og utbygging av et skandinavisk InterCity- og høyhastighetstognettverk. Men også hvordan de store utfordringene knyttet til etablering av et kollektivnett i Oslo skal løses på en måte som tar høyde for trafikkveksten til en voksende storby. I tillegg ble det gitt ett innblikk i hvordan Jernbaneverket kan jobbe bedre for å unngå omkamper.

Kompetanseutveksling

Sentralt for Baneseminaret er å skape en arena for erfaringsutveksling og faglig påfyll for alle som jobber med og har interesse av Bane Dette er tredje gangen vi arrangerer Baneseminaret og vi har hatt en sterk vekst i antall deltakere noe som sier oss at i har truffet et behov, sier markedssjef i Multiconsult, Tone Manum.