Veiledet masterstudent i Kenya

I september reiste Mikael Bue ved VA-seksjonen i Multiconsult til Budalangi i Kenya for å veilede NMBU-student Patrick Bakke, i forbindelse med sistnevntes masteroppgave «Sustainable water supply for the Budalangi floodplains».

16. oktober 2014

Oppdraget var et samarbeid mellom Multiconsult, IUG, Kenyahjelpenog studieprogrammet Master Med Mening (NMBU).

– F.v Kjell Bjørnstad (Kenyahjelpen), Mikael Bue (Multiconsult) og Patrick Bakke (masterstudent NMBU) mens vi ventet på ferja som skulle frakte oss over elva Nzoia. Ferja vises i bakgrunnen.

Vil bruke solkraft for å unngå tørke

Budalangi er et av Kenyas fattigste områder, og vekslende flom- og tørkeperioder byr på utfordringer for jordbruk og matproduksjon. Masteroppgaven tar for seg hvorvidt solcelledrevne pumper er en egnet metode for å drive vanning av jordbruket, og dermed potensielt øke antallet årlige avlinger i området fra 1-2 til 4-5.

Som et ledd i dette foretok Mikael og Patrick prøver og analyser av ulike vannkilder i Budalangi, hovedsakelig hånddrevne brønner av varierende dybde, for å undersøke vannkvaliteten. De besøkte også representanter for de lokale myndighetene for å få et innblikk i ulike tiltak som planlegges for å bedre utnyttelsen av vannet i området og dermed øke matproduksjonen.

– Mikael Bue

Erfaringsutveksling

Før Mikaels hjemreise avla de også Dala Rieko, et møtested for kunnskapsdeling og god praksis knyttet til matproduksjon, et besøk. Her brukes solcelledrevne pumper og dryppvanningsanlegg til å produsere 4-5 avlinger av et mangfold av frukter og grønnsaker årlig. Dette viser hvor stort potensialet det er for matproduksjon i området, dersom man evner å utnytte Victoriasjøen og de øvrige ferskvannsressursene man har tilgjengelig.

– Med Multiconsult sin kompetanse på pumper, transport og behandling av vann finnes det store muligheter for å bidra til å øke utnyttelsen av det tilgjengelige vannet i området, og dermed sørge for økt matproduksjon og vann- og avløpsløsninger på landsbygda. Ved å engasjere seg i bistandsarbeid gjennom IUG kan ingeniørbedrifter som Multiconsult, med sine kunnskaper og erfaringer bidra til å lindre nød og fattigdom blant folk i hardt prøvde deler av verden, avslutter Bue.

– Stor nysgjerrighet blant de lokale skolebarna da det ble tatt vannprøver.

Engasjement i IUG

Utsendingen av Mikael Bue er en del av avtalen mellom Multiconsult og IUG, hvor Multiconsult har forpliktet seg til å støtte IUG ikke bare økonomisk, men også personelt.