Ny Alversund skole og flerbrukshall | Illustrasjon ZOA Architectural Animation & Visualization

1/2

Vinnerforslaget "Mellom buene" av Ny Alversund skole og flerbrukshall. | Illustrasjon ZOA Architectural Animation & Visualization

2/2

Forslag til hvordan skoletorget kan se ut i Ny Alversund skole i Lindås kommune | Illustrasjon ZOA Architectural Animation & Visualization

Vant samspillskontrakt om Ny Alversund skole og flerbrukshall

Multiconsult har sammen med Constructa Entreprenør, HLM arkitektur, Hus arkitekter og Smedsvig landskapsarkitekter vunnet pris- og designkonkurransen med samspill for bygging av Ny Alversund skole og flerbrukshall i Lindås kommune.

20. desember 2017

Pris- og designkonkurransen i regi av Lindås kommune omfatter en ny barneskole for 450 elever med fritidsklubb, flerbrukshall og tilhørende uteområde og infrastruktur. Det nye anlegget skal også fungere som en kulturarena og et forsamlingslokale for bygda også på kveldstid og i helger. Prosjektet har et samlet bruttoareal på ca. 9.000 m2, og en entreprisekost for det innleverte vinnerforslaget på ca. kr. 200 mill. eks. mva.

I tillegg skulle det i konkurransen skisseres et omriss på tomten for evt. fremtidig konkurransebasseng, 11`fotballbane og garderobeanlegg.

Klart beste forslaget

Det er entreprenørselskapet Constructa Entreprenør, rådgivningselskapet Multiconsult, arkitektfirmaene HLM arkitektur og Hus arkitekter, samt Smedsvig landskapsarkitekter som står bak vinnerforslaget «Mellom buene». Det ble ansett som det klart beste forslaget av beslutningskomiteen ut fra en samlet helhetsvurdering av situasjonen, herunder disponering av tomt, planløsning, universell utforming, funksjonalitet inne og ute, materialbruk, arkitektonisk tilnærming og estetikk.

Samspillsfase

Oppdraget er vunnet i en samspillsentreprise der Multiconsult er prosjekteringsleder og fagansvarlig for byggteknikk, VVS-teknikk, elektroteknikk, premissfagene bygningsfysikk, brann og akustikk, samferdsel, VA og geoteknikk. Prosjektgruppen er vel etablert og godt samkjørt gjennom flere tilsvarende prosjekter, vunnet i konkurranse der kompetanse, gjennomføringsevne og samspillsevne er de sentrale faktorene.

Forprosjektet vil bli utviklet i en samspillsfase med byggherre og brukere frem til sommeren 2018. Deretter følger detaljprosjektering frem til byggestart ved årsskiftet 2018/19. Prosjekteringsoppdraget gjennomføres i en VDC-modell med samlokalisering hos Multiconsult. Samspillskontrakten innebærer at både oppdragsgiver, entreprenør, prosjekterende og arkitekter kommer tett på hverandre i prosjektet.’

– Med all den kompetansen som finnes i gruppen vår kan vi sammen skape et godt prosjekt for sluttbruker. I konkurransen fikk vår gruppe topp score på løsningsforslag og samspillskompetanse, uttaler Kari Sveva Dowsett, direktør for forretningsenhet Vest i Multiconsult.

Dette er den første samspillskontrakten som alle de fem aktørene gjør sammen, og partene ser fram til å sette i gang med arbeidet. Ny Alversund skole med tilhørende anlegg skal stå ferdig ultimo juni 2020.