Vant ny kontrakt

Multiconsult signerte i sommer en stor kontrakt med Jernbaneverket på DAK tjenester.

30. juli 2014

Jernbaneverket har 40 matestasjoner for banestrømforsyning hvorav 34 omformerstasjoner, 5 transformatorstasjoner og 1 kraftstasjon. Tegningssystemet skal oppgraderes og digitaliseres og legges inn i et elektronisk arkivsystem. I tillegg skal all signalteknisk dokumentasjon oppdateres etter endringer i både i bestående anlegg og ved bygging av nye signalanlegg

I sommer vant Multiconsult kontrakten på dette store prosjektet som omfatter utarbeidelse og revidering av over 20.000 tegningsnummer som fordeler seg på både elektrotekniske kretsskjemaer, diverse tabeller, apparatlister, bygningstegninger, arrangementstegninger, mekaniske tegninger osv.

Multiconsult skal utarbeide nye tegning samt oppdatering av elektroteknisk dokumentasjon/tegninger for omformer- og transformatorstasjoner.

Kontrakten går over 2 år med opsjon på ytterligere 2 år. Arbeidene starter opp for fult allerede i august i år.

– Multiconsult har et strategisk samarbeid med WSP innenfor samferdsel og infrastruktur og WSP tilbyr i denne kontrakten en betydelig andel DAK tjenester. WSP kommer til å være en viktig samarbeidspartner i gjennomføringen av dette oppdraget, noe som vil utvikle vårt gode samarbeid sier markedssjef for Samferdsel bane, Tone Manum.