Dobbeltsporet skal gå mellom Sandnes i nord til Nærbø i sør. Illustrasjonsbilde fra Sandnes stasjon | Foto: Hallvard Nygård/Wiki Commons

Vant kontrakt på dobbeltspor på Jærbanen

Bane NOR har tildelt Multiconsult kontrakten for Plan- og prosjekteringstjenester til utbyggingsprosjektet av dobbeltspor på Jærbanen, mellom Sandnes og Nærbø.

17. mars 2021

Multiconsult skal bidra i arbeidet med kommunedelplan med konsekvensutredning og teknisk hovedplan for dobbeltsporet. Strekningen mellom Sandnes og Nærbø er ca. 20 km lang.

Bane NOR skal utføre og lede arbeidet. Et kjerneteam sammensatt på tvers av forretningsenheter og geografi i Multiconsult skal supplere delleveranser til prosjektet, og inngå i Bane NORs prosjektgruppe.

– Dette er et stort og viktig prosjekt for togsatsingen på Jæren. Vi ser fram til å kunne bidra til å realisere dobbeltsporet, og øke kapasiteten på denne viktige togstrekningen, sier direktør for forretningsenhet Sør i Multiconsult, Aina Sunde Dahl.