1/3

Det planlagte storprosjektet med ny videregående skole, idretts- og ishall | Ill: LINK arkitektur og Griff Arkitektur.

2/3

Det planlagte storprosjektet med ny videregående skole, idretts- og ishall | Ill: LINK arkitektur og Griff Arkitektur.

3/3

Det planlagte storprosjektet med ny videregående skole, idretts- og ishall | Ill: LINK arkitektur og Griff Arkitektur.

Vant attraktivt skoleprosjekt i Fredrikstad

Trioen LINK arkitektur, Griff Arkitektur og Multiconsult skal planlegge og prosjektere et nytt storprosjektet i Fredrikstad, bestående av ny videregående skole, idretts- og ishall.

29. oktober 2019

Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune inviterte syv kvalifiserte prosjekteringsgrupper til plan- og designkonkurranse for nye Frederik II videregående skole med idrettshall og Arena Fredrikstad ishall. De sterke bidragene knivet om seier, og på en sermoni 25. oktober fikk spente prosjektdeltakere fra LINK arkitektur, Griff arkitektur og Multiconsult den gode nyheten.

– Det er svært spennende å få ta del i denne viktige utviklingen av byen vår, og bidra med å transformere et område til en ny og bærekraftig bydel. Vi ser med entusiasme frem til å fortsette samarbeidet med Griff Arkitektur og Multiconsult for å videreutvikle konseptet vårt, sammen med Fylkeskommunen og Fredrikstad kommune, forteller Nicole Stobbe, prosjektleder og arkitekt i LINK arkitektur.

– Utforming av morgendagens skole er et viktig samfunnsoppdrag. Dette kommer til å være et sted som gir trygge rammer, men som samtidig oppfordrer til nysgjerrighet, kreativitet og demokrati. Et sted hvor man føler tilhørighet og forskertrang. Utviklingen av prosjektet har vært en spennende reise som vi gjorde i felleskap. Vi ser fram til å fortsette samarbeidet vårt og for å videreutvikle prosjektet sammen med oppdragsgiver, sier Stobbe.

Den tverrfaglige prosjektgruppen har jobbet lenge og godt med prosjektet, som fikk konseptnavnet CAMPUS. Hovedkonseptet for CAMPUS er å etablere gode byrom der natur og kultur blandes og skaper rom for aktiviteter og møteplasser hele døgnet, og som igjen legger grunnlaget for en levende og aktiv bydel. CAMPUS er planlagt som et sterkt og koblende ledd i området. Omsluttet av parkarealer, idretts- og andre kulturaktiviteter blir skolen det grønne hjertet midt i den nye bydelen på Odden.

Både visuelt og funksjonelt har prosjektgruppen ønsket å skape en tydelig integrering av skolen i lokalsamfunnet den er en del av. De har hatt fokus på å skape et område med aktiviserende utearealer og grønne omgivelsene som skal gi de beste forutsetningene for god folkehelse. Dette gjelder ikke bare elever og ansatte ved skolen, men for alle i Fredrikstad som besøker området.

– Dette er et prosjekt vi lenge har hatt på ønskelisten, og jobbet målbevisst for å få være med på. Nå er det derfor ekstra gøy at vårt forslag er valgt og at vi skal være med å utvikle dette viktige prosjektet i Fredrikstad, avslutter Kristin Høili, avdelingsleder Bygg og Eiendom Multiconsult Østfold.

Byggestart er planlagt 2021, med åpning til skolestart 2023.

Utdrag fra juryens begrunnelse om vinnerkonseptet:
Juryen mener at forslagstiller har vist en situasjonsplan som er enkel og tilforlatelig i sin oppbygging med de tre separate byggene plassert med innganger rundt et felles stort torg. Utetorget /Campus kan ta imot den store tilstrømning av publikum på kveldstid og mange elever på dagtid. Det felles inngangstorget gir en mulighet til å benytte alle bygningene sammen ved store anledninger. De har samtidig som den eneste vist en interngate øst vest som gir en fin oversikt i anlegget og en gjennomgang til Sagparken. Oversiktlighet er et stikkord for vinnerforslaget, heter det i begrunnelsen.