Vant Årets Trebyggeri

Aarhønehytta vant prisen for Årets Trebyggeri, og stolte vinnere mottok prisen under Byggedagene den 6. mars 2013.

8. mars 2013

– At byggstudentene har klart å gjennomføre en virkelig byggeprosess fra idéfase til ferdigstillelse, er en drøm som har gått i oppfyllelse, sier Carl Otto Høifors fra Multiconsult.

– Vi har gjennomført tomtesøk, saksprosesser med kommunen, arkitektkonkurranse,prosjektering og bygging, alt gjennom innsats fra over 100 byggstudenter i Trondheim. At vi i tillegg skulle vinne «Årets trebyggeri» var det vel ingen som skulle tro, men gårsdagens kåring på byggedagene ga oss svar på at studenters innsatsvilje har ført til en stor bragd.

Juryen sier:

«Prosjektet har en helstøpt karakter og nøktern arkitektur som samtidig er gjennomført og med mange kvaliteter. Trebruken er enkel samtidig som den er innovativ.

Prosjektets flersidige fokus på miljø og materialbruk synliggjør en fremtidsrettet måte å tenke bygg på generelt og fritidsboliger spesielt. Prosjektet viser veien fremover, fremstår som et forbilde og kan være et eksempel og inspirasjon for både utbyggere og kommunal forvaltning.»

Kanskje Aarhønen også får råd

Det begynte med en liten misunnelse på Bergs hytte i Røros, og tanken om at kanskje Aarhønen en gang også skulle få råd til noe slikt. Dermed startet arbeidet med å etablere et hyttefond i 2007, og den første hyttekomiteen ble stiftet 21. februar 2008. Det ble utarbeidet en behovsanalyse blant studentene, og en kravspesifikasjon til hytte og tomt.

Sommeren 2011

Aarhønen arrangerte arkitektkonkurranse blant arkitektstudentene ved NTNU. Det kom inn hele 17 forslag. Samtidig skrev hytteprosjektet samarbeidsavtale med Multiconsult om prosjektering av hytta, med Geir Juterud som oppdragsleder.

Nils Ånund Smeland i Multiconsult, var i kontakt med linjeforeningen H.M. Aarhønen
vinteren 2011. Da var hyttetomt innkjøpt og planleggingen i gang. Hans rolle var å få med Multiconsult, og å hjelpe studentene med å orientere seg i forhold til å komme videre i prosessen.

Nominert til Årets Trebyggeri

I år ble hytta nominert til Årets Trebyggeri, sammen med Rådhuset i Åmli og Hadeland videregående skole.

Det var ca. 20 kandidater som ble vurdert, og Aarhønen vant.