Det planlagte studentbygget i Ålesund | Illustrasjon: Lusparken arkitekter og 3RW arkitekter

Utvikler nytt studentbygg i Ålesund

Consto Midt-Norge og Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) har inngått avtale om forprosjekt for nytt studentbygg og nye studentboliger i Ålesund. Multiconsult er med som rådgiver.

11. november 2019

Sundebygget er et samarbeidsprosjekt mellom Brødr. Sunde AS, NTNU, Ålesund kommune og Sit. Det nye bygget skal inngå i en større campusutbygging ved NTNU i Ålesund, ca. 5 kilometer øst for sentrum. Bygget er på totalt 4 902 kvadratmeter og skal romme et studenthus med innovasjonshub, treningssenter, konsertscene/studenthus, kaffebar, kontorer og møtefasiliteter i de tre første etasjene. Over dette planlegges 84 studentboliger med felles kjøkken i hver etasje.

Konkurransegrunnlaget for bygget ble utarbeidet av Multiconsult, Lusparken arkitekter og 3RW arkitekter, og Consto har valgt å ta med seg disse i den videre prosessen. Samspillsfasen startet i midten av oktober og skal pågå til februar i 2020. Byggestart er planlagt til våren 2020, med ferdigstillelse høsten 2021.

– Dette er et spennende prosjekt og vi er glade for å være med videre i forprosjektet. Nå skal vi i fellesskap optimalisere og videreutvikle byggherrens konsept innenfor prosjektets rammer, sier Kristian Malvig i Multiconsult.

For studentboligene vil det bli vurdert ulike tekniske løsninger for å nå ambisjonen om et nullutslippsbygg i henhold til ZEB-0 (minus) EQ, det vil si at løsninger som bidrar til svært lavt energibehov og lave klimabelastninger vil bli vurdert, slik som solceller, solfangere og bruk av gråvann.