Nytt politihus i Kristiansand | Illustrasjon: Ghilardi+Hellsten

Utvikler nytt politihus i Kristiansand

Sentralt i Kristiansand utvikler Bane NOR Eiendom prosjektet Quadrum med et nytt politihus. Multiconsult er en sentral rådgiver i byggingen av politihuset, på oppdrag av entreprenøren Kruse Smith.

27. januar 2021
Cato A. Mørk

Det nye nærings- og kontorområdet Quadrum ligger på jernbanetomten, midt i Kristiansand sentrum. Quadrum-prosjektet består totalt av fem bygg, hvorav politiet har inngått en leieavtale for de to sørligste byggene. Politihuset er tegnet av Ghilardi + Hellsten Arkitekter. Det er et arkitektonisk flott bygg på totalt 17000 m2 fordelt over 9 etasjer.

– Det er svært spennende å være med og utvikle de nye næringsbyggene med nytt politihus. Vi ser fram til å bidra med vår kompetanse for å skape et godt og bærekraftig prosjekt sentralt i byen, sier tilbudsleder Frode Larsen i Multiconsult.

Bane Nor eiendom er byggherre og har engasjert Kruse Smith som totalentreprenør. Multiconsult er rådgiver og prosjekterende innen byggeteknikk, energi og bygningsfysikk for Kruse Smith. Byggestart er planlagt våren 2021 med ferdigstillelse i løpet av 2022.

Det er et overordnet mål at prosjektet skal gjennomføres med et stort fokus på miljø. Derfor legges det vekt på bruk av miljøvennlige produkter samt produkter og løsninger som bidrar til lavt energiforbruk både i bygge- og driftsfasen.

Les mer om prosjektet.