Den nye videregående skolen skal bygges i nærheten av hurtigbåtanløpet i Vanvikan | Foto: Petr Šmerkl, Wikipedia.

Utvikler ny videregående skole i Vanvikan

Ruta Entreprenør AS, i samarbeid med Multiconsult og HUS Arkitekter, har vunnet konkurransen om å bygge Johan Bojer videregående skole i Vanvikan i Indre Fosen kommune.

7. januar 2020

Tomta skolen skal bygges på ligger sentralt i Vanvikan, nær dagens hurtigbåtanløp. Prosjektet omfatter et nybygg på ca. 7 500 m2 for inntil 300 elever, og er en sammenslåing av dagens skolesteder i Rissa og Leksvik.

Byggherre er Trøndelag fylkeskommune og det skal nå først utvikles et forprosjekt med sikte på byggestart i 2021 og ferdigstilling i 2023. Entreprisen har en anslått entreprisekost på 200 millioner kroner og kontrakten ble signert rett før jul.

Prosjektet er en målsumsbasert samspillskontrakt, hvor Ruta Entreprenør i samarbeid med byggherre og brukergrupper skal utvikle og utforme et skole- og nærmiljøanlegg. Bygget har høye miljøambisjoner og skal tilfredsstille fylkeskommunens krav til nullutslipp av klimagass for nybyggingsprosjekter.

Les pressemeldingen fra Trøndelag fylkeskommune.