Husøy på Senja

Innovativ bruk av smarte styringssystemer, solcelleanlegg og energilagring i batterier skal sikre Husøy på Senja sikker strømforsyning i framtiden. | Foto Adobe Stock

Utvikler innovativt energisystem på Senja

Multiconsult bistår Smart Senja/Troms Kraft Nett med å utvikle et innovativt og framtidsrettet energisystem på øya Senja, med bruk av elektrisk energilager. Prosjektet vil gi viktige erfaringer for hvordan finne optimale løsninger for nettutbygging i kombinasjon med nye teknologier.

23. september 2020

Lokalsamfunnene Senjahopen og Husøy på øya Senja i Troms er sårbare for nettutfall og har et stort behov for forsterkning av strømnettet. Spesielt gjelder det fiskeforedlingsindustrien på de to tettstedene, som er i ferd med å vokse fra den eksisterende elektriske infrastrukturen.

Innovativ løsning og pilotanlegg

Smart Senja er et prosjekt som skal utvikle fremtidens energisystem. Gjennom innovativ bruk av smarte styringssystemer, solcelleanlegg og energilagring i batterier skal prosjektet bidra til å balansere nettet på en innovativ måte. Målet er å få på plass en tilfredsstillende energiforsyning.  Samtidig vil anleggene tjene som storskala pilotanlegg for videre forskning og utvikling.

Økt stabilitet i strømforsyningen

Elektrisk energilager er en av løsningene prosjektet arbeider med. Allerede tidlig i 2019 innvilget Enova nærmere 40 millioner kroner i støtte til prosjektet. Hvert av batterianleggene vil være av betydelig størrelse sammenlignet med de andre anleggene i Fastlands-Norge.

– Batterianleggene muliggjør hurtig realisering av forbedret forsyning lokalt. De vil yte betydelig støtte til stabilitet og drift av distribusjonsnettet og forsyne sårbare deler av lokalsamfunnet ved strømbortfall, forklarer Sverre Skalleberg Gjerde, oppdragsleder i Multiconsult.

Forsyningssikkerhet i framtiden

Samfunnets krav til sikker energiforsyning er økende. Gjerde mener at prosjektet vil gi viktige erfaringer for hvordan finne optimale løsninger for nettutbygging i kombinasjon med nye teknologier, og slik sikre framtidig forsyningssikkerhet i sårbare lokalsamfunn.

I prosjektet leverer Multiconsult kraftsystemanalyser og dimensjoneringsberegninger knyttet til forprosjektet. I tillegg bidrar selskapet med støtte til utforming av underlagsdokumenter til anskaffelse av energilager med bruk av batterier. Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid med Troms Kraft Nett, som er svært fornøyd med samarbeidet.

– Multiconsult har kommet med gode og viktige bidrag underveis, og jeg syns vi har samarbeidet godt i prosjektet, sier Troms Kraft Netts prosjektleder, Julien Moisan.