Utvider sysselmansgården

Multiconsult er engasjert av LNS Spitsbergen og Statsbygg for å bistå med utvidelse av Sysselmannsgården i Longyearbyen på Svalbard.

26. august 2013

Multiconsult er engasjert av LNS Spitsbergen og Statsbygg for å bistå med utvidelse av Sysselmannsgården i Longyearbyen på Svalbard.

I forbindelse med Statsbygg sitt prosjekt vedrørende utvidelse av Sysselmannens administrasjonsbygg bidrar Multiconsult med prosjektering innen nesten alle fagområder (RIB, RIV, RIE, RIG, RIAKU, RIBr og RIBYFYS). Dette er en totalentreprise, der Statsbygg er byggherre og LPO arkitekter. Det ble holdt et oppstartsmøte i Longyearbyen 13.-14. august, der Multiconsult, Statsbygg, LNS Spitsbergen og LPO deltok.

Bistår med prosjektering på et 600m2 tilbygg

Basert på et forprosjekt utarbeidet av Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter skal Multiconsult nå i gang med detaljprosjektering på en utvidelse av Sysselmannsgården. Dette er sysselmannens administrasjonsbygg bygget i 1998.

Prosjektet består i å rive en sidefløy, for å deretter bygge et tilbygg på ca. 600 m2 fordelt på to plan. Tilbygget skal inneholde en avdeling for beredskap og politi, inkludert en fengselscelle, kontorer, arkiv og møterom.

 

modell utvidelse
Modell fra forprosjektet: Den lyse delen er utvidelsen. (kilde: Statsbygg)

Spennende utfordringer med prosjektet

Det er flere utfordringer, som for eksempel fundamentering i permafrost. Det vil høyst sannsynlig bli brukt friksjonspeler. Det er også lave etasjehøyder, slik at RIV må tenke utradisjonelt med hensyn til føringsveier. Det spennende arkitektoniske preget fra det eksisterende bygget videreføres i tilbygget. Det er også en utfordrende geometri, uten noen loddrette yttervegger. Tilbygget bygges i massivtre.

– Dette tilbygget blir spennende da Multiconsult har alle fag med unntak av ARK på et prosjekt med arktisk klima og særegne regler på Svalbard. Det er også spennende å kunne jobbe med LNS Spitsbergen som totalentreprenør som har en visjon om å være best i arktiske strøk, sier Petter Skattum, oppdragsleder og seksjonsleder på Svalbard.

Utvidelsen skal stå ferdig til bruk høsten 2014.