Multiconsult skal utrede VEAS sitt nye administrasjonsbygg «Vannhuset» ved renseanlegget i Slemmestad | Foto: Multiconsult

Utreder «Vannhuset» for VEAS

Multiconsult skal bistå VEAS med tidligfaseutredninger og strategiutvikling for «Vannhuset», VEAS sitt nye administrasjonsbygg i Slemmestad.

21. april 2020
Cato A. Mørk

VEAS renser avløpsvann fra befolkning og næringsvirksomhet i Oslo, Bærum, Asker og Nesodden og gjenvinner ressurser i form av varme, biogass og jordforbedringsmiddel. Selskapet er et interkommunalt samarbeid og behandler vann fra eierkommunene tilsvarende 750.000 personer. VEAS skal gå fra å være et renseanlegg til å bli en ressursfabrikk. I en sirkulær økonomi vil ressursene i avløpsvannet og annet avfall omskapes til nyttige og klimasmarte produkter som kommer innbyggerne til gode.

VEAS utreder nå et nytt administrasjonsbygg ved renseanlegget i Slemmestad og avholdt nylig en konkurranse for bistand i forbindelse med utredning av alternative konsepter for «Vannhuset», enten i form av nybygg eller en rehabilitering av det gamle bygget.

– Dette er et tverrfaglig oppdrag med store ambisjoner om miljø og bærekraft. Vi bistår VEAS i utviklingen av et svært spennende og fremtidsrettet prosjekt. I konseptvalgutredningen skal vi bistå med både valg av riktig konsept som tilfredsstiller deres fremtidige behov, samt hjelpe til med valg av strategier for anskaffelse, entrepriseform og gjennomføringsmodell, sier oppdragsleder Amin Haddadi i Multiconsult.

– VEAS har allerede gjort et godt stykke arbeid med konseptvalgutredningen (KVU). Vi oppfattet fra konkurransegrunnlaget at VEAS ikke bare ønsket en KVU, men også tidligfasebistand for valg av riktig konsept med stort fokus på miljø og bærekraft, i tillegg til at de ønsker proaktive rådgivere som kan bidra til å løfte prosjektet og bygge det strategisk opp fra start, sier Amin Haddadi.

Prosjektet startet umiddelbart etter påske. Leveranser knyttet til KVU og strategi skal være klar i oktober.

Les mer om VEAS.