1/2

Multiconsult bistår i en utredning om sirkulær økonomi i Oslo | Foto: Unsplash/Oscar Daniel Rangel

2/2

Bernt Sverre Mehammer og Eivind Bør i Multiconsult.

Utreder sirkulær økonomi for Oslo

Hvordan kan det skapes næringsutvikling basert på Oslos posisjon som miljøhovedstad, og hvordan kan dette være et viktig bidrag til å løse miljøutfordringer i Oslo, Norge og verden? Dette skal Multiconsult bistå Renovasjons- og gjenvinningsetaten med å finne svar på i et faglig grunnlag for en strategisk plan for sirkulær økonomi i Oslo.

26. april 2021

– Dette er et spennende oppdrag fordi det handler om å se mulighetene til å utnytte Oslos profil som miljøby, med fokus på hvordan Oslo kommune kan spille bedriftene gode. Det kombinerte målet om å bidra til redusert miljøbelastning og å legge til rette for nye arbeidsplasser og økt verdiskaping, gjør dette til en utfordrende og spennende prosess. Vi må se på mulighetene til å lykkes, lokalt i Oslo, men også internasjonalt, sier oppdragsleder Bernt Sverre Mehammer i Multiconsult.

Renovasjons- og gjenvinningsetaten har fått i oppdrag av Byrådsavdeling for miljø og samferdsel å utarbeide et faggrunnlag for sirkulær økonomi i Oslo. Arbeidet skal involvere kommunale virksomheter og næringsliv. Temaplanen skal vise hvordan kommunens arbeid for en mer sirkulær økonomi skal bidra til å skape arbeidsplasser, økt verdiskaping og betydelige klima- og miljøgevinster.

– For oss er det kjempespennende å følge opp ambisjonene til Oslo og være med på å lage grunnlaget for videre satsing. Vi skal bidra med spisskompetanse på sirkulære prosesser og avfall, samt være med å olje maskineriet for løse et veldig komplekst oppdrag, sier oppdragsansvarlig Eivind Bøe i Multiconsult.

– Vi har jobbet med ombruk av materialer og avfallshåndtering i en rekke prosjekter. Nå gleder vi oss til å kombinere denne fagkunnskapen med ønsket om å bistå med et faggrunnlag for sirkulær økonomi som kan gjennomføres i Oslo kommune, sier Eivind Bøe.

Arbeidet med faggrunnlaget er allerede i gang og Multiconsults bistand skal være sluttført til sommeren. Oppdraget løses tverrfaglig og Multiconsult har med faglig ressurser både innen miljø og samfunnsanalyse.