Utreder nytt logistikk-knutepunkt

Multiconsult skal på rekordtid utrede plassering av nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen

19. juni 2014

Jernbaneverket har gitt Multiconsult oppdraget med å lage utredning for nytt logistikk-knutepunkt i Trondheimsregionen. Oppdraget et krevende og Multiconsult vil få vist sin tverrfaglighet i full tyngde.
Det vil også være et samarbeid med WSP på kapasitetsanalyser for spor og terminal.

Oppdraget består i å lage en tiltaksplan og en overordnet konsekvensutredning for de to anbefalte løsningene fra konseptvalgutredningen (KVU). Multiconsult skal også bistå Jernbaneverket med styring og koordinering av leveranser fra andre delleverandører, samt innarbeide resultater i en hovedrapport.

Utredning på rekordtid

Etter flere tiår med prosesser rundt plasseringen, har regjeringen nå besluttet at videre planlegging skal ta utgangspunkt i alternativer sør for Trondheim. Samferdselsdepartementet har gitt Jernbaneverket frist til utgangen av 2014 med å komme med en anbefaling om hvilket av de to gjenstående anbefalingene, Torgård og Søberg, man skal gå videre med. Planlegging etter plan-og bygningsloven skal kunnes startes på nyåret 2015.

– Utredningen skal være ferdig i løpet av november 2014 og tiltaksplanen skal være ferdig allerede i slutten av september. Oppdraget har en veldig stram tidsplan og det er liten tvil om at vi går en heftig sommer og høst i møte, forteller Helge Johansen.

Lokaliseringsdebatten har over lang tid hatt stor medieoppmerksomhet i Trøndelag, noe som bare gjør oppdraget ekstra spennende og prestisjefylt, sier tilbudsleder og påtroppende oppdragsleder, Helge Johansen i Multiconsult region Midt.

 

Logistikk-knutepunkt Trondheim

Høy kvalitet på tilbudet

Multiconsult tilbud ble vurdert til 98 av 100 mulig poeng innenfor kompetanse, oppgaveforståelse og oppdragsgjennomføring.

Les mer om prosjektet på Jernbaneverkets nettsider.