1/3

Skisse av hengebru over Sulafjorden | Ill: Multiconsult

2/3

Gunnar Egset i Multiconsult og Johs Holt

3/3

Kontraktssignering med Statens vegvesen 11. mai | Foto: Statens vegvesen

Utreder grensesprengende brukonsepter på E39

Arbeidsfellesskapet mellom firmaene Aas-Jakobsen, COWI og Multiconsult med Johs Holt skal bistå Statens vegvesen med å utvikle de mest fordelaktige bruløsningene på E39 over Sulafjorden og Halsafjorden. Rådgivergruppen er nå tildelt hele fem av åtte forprosjekter for de to fjordkrysningene i Møre og Romsdal.

11. mai 2021
Cato A. Mørk

– Dette er både spennende og utviklende oppgaver som virkelig utfordrer grensene når det gjelder konstruksjon av bruer. I prosjektet vil vi ta med erfaring fra tidligere store og nyvinnende bruprosjekter, sier Gunnar Egset, avdelingsleder for samferdselskonstruksjoner i Multiconsult og daglig leder i Johs Holt.

Egset peker på at arbeidsfellesskapet vil bygge videre på erfaringer som blant annet er gjort i samarbeidet med prosjektering av bruløsning over Bjørnafjorden.

Unik kompetanse

Gruppen er tildelt forprosjekt for alle hengebruløsningene for kryssing av Sulafjorden og for en hengebru over Halsafjorden. Begge fjordkryssingene er tilknyttet ferjefri E39 i Møre og Romsdal fylke.

– Vi vant takket være de gode løsningsforslagene våre og den unike kompetansen i gruppen, og vi er svært glade for at Statens vegvesen gir oss denne anerkjennelsen. Dette er en fjær i hatten for brumiljøet i hele rådgivergruppen, og nå som vi har signert, ser vi frem til å komme i gang, sier Erik Sundet, avdelingssjef for bruer og geotekniske disipliner i COWI.

Nyvinnende bruløsninger

Sulafjorden strekker seg mellom Hareid og Sula og er mellom 3,5 km til 4,0 km bred og inntil 450 meter dyp ved de aktuelle stedene for bruplassering. Strekningen ligger svært utsatt til for vind og bølger. Aas-Jakobsen, COWI og Multiconsult skal utrede fem alternative hengebruer med ett, to og tre spenn med både faste og flytende fundamenter, konsepter som for en stor del ikke har vært bygget tidligere. Avhengig av endelig løsning kan dette bli det lengste bruspennenet i verden på en hengebro.

Halsafjorden er en fjordarm i Nordmøre, og er to kilometer bred og 500 meter dyp ved det aktuelle brustedet. Her skal arbeidsfellesskapet med de tre selskapene utrede et konsept med hengebru i to spenn på et flytende fundament midtfjords, forankret til bunnen.

– Disse prosjektene gir firmaene en mulighet til å anvende og videreutvikle den kompetansen og erfaringen som er opparbeidet gjennom deltagelse i avanserte langspennsbruer, flytebruer og marine konstruksjoner i inn- og utland. Samtidig er det veldig givende å jobbe i prosjekter med deltagere med spisskompetanse fra ulike firmaer. Vi gleder oss, og ser fram til et godt samarbeid med Statens vegvesen, sier Jarle Rønvik, direktør for bruavdelingen i Aas-Jakobsen.

Arbeidsfellesskapet har knyttet til seg spesialkompetanse gjennom underleverandørene Aker Solution inklusive Kværner, Moss Maritime, Entail, NGI, Safetec, Dissing + Weitling og Plan Arkitekter.

Utredningen av de forskjellige konseptene starter i mai og skal være sluttført innen 1. april 2022.

Les mer: Pressemelding fra Statens vegvesen.