1/2

Kpong-dammen i Ghana er ett aktuelt sted å plassere flytende solkraft | Foto: Multiconsult

2/2

Vegard Willumsen, avdelingsleder energisystemer | Foto: Multiconsult

Utreder flytende solkraftanlegg i Ghana

Multiconsult skal prosjektere og utrede miljøkonsekvenser av et flytende solkraftanlegg i Ghana.

24. august 2022

Det statlige selskapet Volta River Authority i Ghana med støtte fra den tyske utviklingsbanken KfW har gitt Multiconsult oppgaven å utrede mulighetene for et flytende solkraftanlegg på Voltasjøen eller Kpong-reservoaret i Ghana. Voltasjøen er verdens største menneskeskapte innsjø målt etter areal.

Solenergi er i ferd med å bli en viktig del av Ghanas kraftsystem, men videre utbygging begrenses av tilgangen på landarealer. Myndighetene i Ghana ønsker derfor å undersøke mulighetene for å benytte de store vannkraftmagasinene til å installere flytende solenergianlegg.

Flytende solenergi blir betraktet som mer miljøvennlig og sosialt akseptabelt enn bakkemonterte solkraftverk. Multiconsult skal utarbeide en konsekvensutredning som blant annet skal bidra til å velge det beste og mest bærekraftige utbyggingsalternativet.

– Multiconsult har jobbet med flytende solenergi i flere år, og dette oppdraget viser at vi er helt i fronten av dette markedet, sier Vegard Willumsen som er avdelingsleder for energisystemer i Multiconsult.

Multiconsult har mye kompetanse innen vannkraft og fornybar energi, og har vært involvert i energisektoren i Afrika i mer enn 40 år. Selskapet har de siste årene også blitt en markedsleder innen flytende solenergi og andre tekniske løsninger for å kombinere vannkraft med nye fornybare energikilder.

Oppdragsleder i Multiconsult er seniorrådgiver Syed Ali. Han skal jobbe med en tverrfaglig gruppe av rådgivere innen solenergi, vannkraft, elkraft, økonomi og miljø som sammen skal prosjektere et pilotanlegg. Multiconsult skal også lage et konsept for at anlegget senere kan oppgraderes til 50 MW eller mer.