1/2

Statsbygg og Multiconsult har samarbeidet for økt sikkerhet på Campus Ås | Foto: Hundven Clements

2/2

Knut Aaneland i Multiconsult.

Utmerkelse til Campus Ås

Statsbygg og Multiconsult har samarbeidet for økt sikkerhet under byggingen av Campus Ås. Nå er arbeidet tildelt «Den gylne hjelm", Statsbyggs anerkjennelse av sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøarbeid i egne byggeprosjekter.

31. januar 2022
Cato A. Mørk / Statsbygg

Prisen tildeles internt i Statsbygg, men henger likevel høyt å motta. Med rundt 100 pågående byggeprosjekter, er konkurransen stor. Prisen er også blitt en drivkraft for å jobbe innovativt for trygge arbeidsplasser og gode arbeidsforhold for alle.

Byggeprosjektet på Campus Ås fikk prisen for sitt bidrag til forskning på SHA i samarbeid med Multiconsult, der vurderinger og leveranser i prosjekteringsfasen ble sammenholdt med uønskede hendelser i byggefasen over en periode på tre og et halvt år. Utviklingsprosjektet resulterte i en nyttig rapport med ti anbefalinger som kan brukes av hele bransjen, både prosjekterende, byggherre og entreprenørene.

– Denne type utviklingsprosjekt er viktig for å sette søkelys på hvordan de prosjekterende kan bidra til trygge byggeplasser allerede i planleggingsfasen, sier Knut Aaneland i Multiconsult.

– Det ble tidlig klart for oss at sikker produksjon handler om å forstå hele produksjonskjeden, fra oppstart prosjektering til ferdig bygg. Samarbeidet med Statsbygg har vært meget godt og så vidt vi vet har det ikke vært gjennomført tilsvarende studier over et så langt tidsrom.

Godt sikkerhetssamarbeid
Som et ledd i prosjektet tok fem studenter på NMBU masteroppgavene sine innenfor SHA på Campus Ås. Multiconsult fungerte som faglig veileder og mentor, mens Statsbygg la forholdene til rette ved å åpne Campus Ås for studentene og gi dem tilgang til nøkkelinformasjon og personell. Det samme gjorde hovedbedriftene. Dette resulterte i et godt samarbeid mellom Statsbygg, Multiconsult og alle entreprenørene som var preget av åpenhet og tillit.

– Campus Ås-prosjektet har også fått prisen for svært godt SHA-arbeid på en stor og komplisert byggeplass. Det har vært få alvorlige hendelser med stort skadepotensial, etter mange års bygging av Veterinærbygget og de tilknyttende byggeprosjektene på campus, sier Tanja Dugstad, SHA-leder i Statsbygg.

Arbeidet og prosessen er sammenfattet i en rapport som ble utgitt i fellesskap mellom Multiconsult og Statsbygg i oktober 2020. Rapporten beskriver en rekke observasjoner og anbefalinger, til de prosjekterende, til byggherren og til entreprenørleddene. Forfattere bak rapporten er Hege Finset/Statsbygg, Stefan Karlsson og Knut Aaneland fra Multiconsult.

Fakta Campus Ås og Veterinærbygningen
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Veterinærinstituttet har fått en svært avansert og spesialbygget bygning gjennom byggeprosjektet. Selve bygget er på totalt hele 63 000 m2 og Statsbygg har vært byggherre. Multiconsult har vært sentral aktør i byggeprosjektet gjennom en prosjekteringsgruppe bestående av Henning Larsen Architects A/S, FABEL Arkitekter AS, LINK arkitektur og Erichsen & Horgen AS.