Utdanner energikonsulenter i Kosovo

Multiconsult har fullført to case-studier for studenter som er aktuelle til å begynne på et masterprogram om energibruk i bygninger i Kosovo.

30. september 2013

Seminarene er del av et større utviklingsprosjekt for å styrke høyere utdanning innen bærekraftige og energieffektive bygninger i Kosovo. Multiconsult har vært med på å opprette prosjektet sammen med NTNU og European School of Law and Governance (ESLG). Les mer om utviklingsprosjektet her.

– Multiconsult gikk gjennom konkrete case-studier, der de forklarte hva som kan gjøres for å gjøre bygg mer energieffektive. Seminarene ga et godt innblikk i energireduserende teknologi som ikke har kommet til Kosovo enda, men som forhåpentligvis kommer i fremtiden, sier Kumrije Aliaj, student ved ESLG.

Deler kunnskap om ny teknologi

Det er et stort behov for energieffektivisering og utvikling av fornybar energi i Kosovo. Utviklingsprosjektet er opprettet for å øke forståelse og kompetanseutveksling om bærekraftig oppgradering og bygninger med nullutslipp.

– Multiconsult bidrar til både bachelor- og masterprogrammene ved ESLG gjennom deling av praktisk kunnskap rundt bygningsmetodikk, innovative bygningsmaterialer og ny teknologi som gjør at bygninger bruker mindre energi. Multiconsult bidrar også aktivt inn med ideer og planer til fagplaner, sier Visar Hoxha, dekan på ESLG i Pristina, Kosovo.

Oppretter masterprogram om energibruk i bygninger

ESLG planlegger å slippe et nytt masterprogram om fornybar energi i løpet av oktober 2013. Utviklingen av masterprogrammet finansieres av det norske Utenriksdepartementet. Multiconsult bidrar til faglig innhold sammen med NTNU.

– Det er et stort behov for en slik utdannelse i Kosovo. Etter case-studien til Multiconsult vurderer jeg å ta en karriere innen fornybar energi. Vi trenger denne kunnskapen her, hvor vi i stor grad belager oss på elektrisitet. Jeg håper vi blir flinkere til å bruke alternative energikilder i fremtiden, sier Aliaj.