1/3

SINTEF Horizon | Illustrasjon: PKA

2/3

SINTEF Horizon | Illustrasjon: PKA

3/3

SINTEF Energi | Foto: Sintef Energi

Unngår riving og sparer miljøet

Ved NTNU på Gløshaugen skal det gamle kontorbygget til SINTEF Energi rehabiliteres og utvides. Bygget fra 1959, som opprinnelig er på 6000 m2, skal utvides med ytterligere 5000 m2.

11. mai 2023
Marianne Fon

SINTEF Horizon blir navnet på de nye kontorlokalene til SINTEF Energi. Multiconsult har fått oppdraget med å prosjektere ombyggingen i Sem Sælands vei i Trondheim og bistår bl.a med RIB-faget for utforming og løsning til bærekonstruksjonen. Fra skisse til detaljprosjektering.

Begrenset areal

På Gløshaugen står byggene tett. Da er det utfordrende å øke bruksarealet, løfte teknisk standard, lage attraktive forskningslokaler og samtidig unngå bygningsskader på eksisterende nabobygg og bevare attraktive uteområder, men det er mulig.

Ved SINTEF Horizon muliggjøres dette ved å etablere kjeller under uteområdene inntil eksisterende bygg og i tillegg bygge fire nye etasjer over det eksisterende bygget. Eksisterende konstruksjoner re-fundamenteres med jetpeler for å øke styrken og for å etablere dyp utgraving. I tillegg forsterkes eksisterende konstruksjoner og ny bærekonstruksjon etableres på utsiden og igjennom eksisterende bygningsmasse.

Ideen med denne konstruksjonsmetoden kom allerede i skissefasen, da riving av eksisterende bygg ble utredet sammen med prosjektteamet. Designet og denne utfordrende metoden har stått seg og er nå under bygging.

Utviklingen av Sintef Horizon har vært et fantastisk samarbeidsprosjekt mellom Sintef Energi, PKA, Advansia, Norconsult, JetGrunn og Multiconsult.

Ved å bygge på denne måten forlenger vi levetiden på eksisterende konstruksjoner og gir stor klimagassreduksjon kontra det å rive og bygge nytt bygg, sier Bjørnar Hamstad i Multiconsult. Han har vært idéhaver og pådriver for valgt konstruksjonsmetode. Konstruksjonsdesignet og metodikken løser mange grensesnitt mot nærliggende bygg som ellers ville fått store og krevende støttetiltak og stor risiko for skader i anleggsfasen.

-Dette er et spennende miljøprosjekt for oss. Gjenbruk er mer miljøvennlig enn å bygge nytt, og vi i SINTEF må gå foran med et godt eksempel når vi bygger ut våre lokaler, sier Per Normann Mikalsen, viseadministrerende direktør i SINTEF Energi.

Verneverdige bygg

En annen utfordring er at flere av bygningene på Gløshaugen er verneverdige. Det nye bygget ligger inntil Gamle fysikk, oppført i 1924, som er et slikt bygg. Dette bygget skal derfor undergraves med 1,5 etasje som blant annet skal inneholde kongresshall under gatenivå. Over kongresshallen skal gaten reetableres og det lages et attraktivt uterom og torg. – Vi er stolte over vår faglige styrke og evne til nytenking. Med dette når vi både målene om kvalitet og bevaring av verneverdige bygg, samtidig som at campus blir attraktivt for dagens og framtidas studenter og ansatte, sier Multiconsults regiondirektør, Merete Kvidal.

Byggingen er nå i full gang og vårt samarbeid med Veidekke Entreprenør har vært basert på gjensidig tillitt og løsningsorientering. Dette komplekse byggeriet har ikke bydd på større utfordringer enn planlagte, sier en godt fornøyd oppdragsleder konstruksjonsteknikk, Erlend Hansen.

SINTEF Horizon skal stå ferdig høsten 2024 og hele bygget skal sertifiseres til Breeam Excellent.

Fakta om SINTEF Horizon

  • 400 kontorplasser – en økning på mellom 240 til 280 plasser
  • 11 0000 kvadratmeter – opp fra tidligere 6000 kvadratmeter
  • 8 etasjer – 3 etasjer høyere enn tidligere.
  • Byggherre: SINTEF Energi