Illustrasjon: Link Landskap, ØKAW arkitekter og Henning Larsen Architects.

Unikt samarbeid om Campus Ås

Nylig ble fremdriften på Ås feiret med et gigantisk kranselag. Prosjektet er spesielt, både i størrelse, valg av løsninger og organisering.

23. mars 2018

– Campus Ås er et komplekst og utfordrende prosjekt. Både faglig og i omfang. En del av løsningene er unike i internasjonal sammenheng, sier oppdragsleder Geir Juterud i Multiconsult.

Prosjekteringsgruppen består av Multiconsult – inkludert Link Landskap, Henning Larsen Architects, ØKAW Arkitekter og Erichsen & Horgen. De involverte fra de fire samarbeidspartnerne sitter sammen på Skøyen Atrium, til sammen 100 personer. Multiconsult står for om lag to tredeler av omsetningen i prosjekteringen.

– Det er veldig spennende med et så stort prosjekt hvor ulike selskaper sitter på ett sted og jobber sammen, sier administrativ prosjekteringsleder Randi Brekke, også hun fra Multiconsult.

Imponerende bygg

Statsbygg er byggherre for samlokaliseringsprosjektet Campus Ås, hvor Veterinærbygget er Multiconsults største byggeprosjekt for tiden, og i omsetning trolig det største noensinne. Prosjektet består egentlig av åtte sammenknyttede bygninger på totalt 63 000 kvadratmeter.

Bygget inneholder arealer for undervisning og forskning med friske og syke dyr, noe som ideelt sett tilsier stor geografisk avstand.  Når slike funksjoner samles i én bygningsmasse, oppstår helt spesielle krav til smittevern, renhet og tetthet. Når bygningen står ferdig i 2020, skal den romme både Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet – i tillegg til Europas mest avanserte utstyr for forskning og behandling av dyr.

Kompleksiteten i prosjektet medfører parallell prosjektering og bygging i ni delområder, noe som medfører betydelig koordinering av aktiviteter og grensesnitt både internt i områdene og mellom de enkelte områdene. Prosjektet gjennomføres med nesten 40 entrepriser som hver for seg krever koordinering, men som også krever håndtering av grensesnittene mellom entreprisene.

Nylig feiret man milepælen tett bygg. Nær 600 bygningsarbeidere deltok i et gigantisk kranselag.

Hva skjer videre?

Prosjekteringsgruppen er nå i en fase med utarbeidelse av arbeidstegninger og oppfølging på byggeplass. Råbygg og fasader er i avslutningsfasen, innredningsarbeider pågår for fullt og gruppen har nå levert 7200 av totalt 9000 arbeidstegninger.

Multiconsult har helt siden 2010 arbeidet med prosjektet, og våre arbeider vil pågå fram til sommeren 2019. Fram mot sommeren i år skal prosjekteringsgruppen levere så godt som alle de resterende tegningene. Videre blir det oppfølging på byggeplass og bistand til prøvedrift.

Når vegger og fasaden nå er på plass, kan man gå i gang med innredningsarbeidene for alvor. Det skal innredes 2400 rom, blant annet 800 kontorplasser, syv undervisningssaler, 49 stallplasser for hest, ni operasjonssaler for dyr og hele syv etasjer med laboratorier.

Statsbygg anslår samlet kostnadsramme for hele prosjektet til nær syv milliarder kroner, hvorav prosjektet Multiconsult er involvert i, beløper seg til om lag fem milliarder kroner.