Unik fisketrapp i Skien

Multiconsult og UNI Miljø skal bistå Skien kommune med å prosjektere ny fisketrapp i sentrum. Trappen er unik ved at den både skal sikre framkommelighet for fisken og inngå i et attraktivt sentrumsnært bybilde. Prosjektleder er Morten Kraabøl fra Multiconsult.

13. juni 2016

Fisk i sentrum

Etter at den gamle fisketrappen ble ødelagt av fjorårets flom, har en ny fisketrapp vært svært etterlengtet i Skien. Prosjektet har fått mye lokal oppmerksomhet og riving av gammel trapp og bygging av ny trapp begynner allerede i høst.

Prosjektet er unikt i den forstand at trappen skal inngå i et attraktivt sentrumsnært bybilde. I handlingsprogrammet for «Skien 2020» er det satt som mål å knytte byen nærmere til vannet, slik at beboere og turister kan få en bedre opplevelse av vannspeilene, aktivitetene og historikken bak byens plassering og utvikling (knyttet til mølledrift, fiske etc). Det legges opp til at trappen og omkringliggende landskap skal benyttes til opplevelse, rekreasjon og undervisning.

– Kommunen har lagt vekt på «den femte arten», som er mennesket. De ønsker en trapp på land som skal gå parallelt med fisketrappa, slik at man skal får tilgang til å se på fisken på utvalgte steder. Jeg foreslo å lage en frilufts-utstilling for miljøløsninger i regulerte bynære vassdrag som binder sammen både økologi, restaurering og landskap. De hadde sans for dette forslaget, sier prosjektleder Morten Kraabøl.

En nøkkelfaktor for prosjektet blir et tett og godt samarbeid mellom dyktige og erfarne biologer, landskapsarkitekter og ingeniører.

 

Den gamle fisketrappen i Skien.

Den gamle fisketrappen i Skien.

 

Betydelig støtte

Prosjektet har fått tilsagn om betydelig støtte fra Miljødirektoratet, og kommunen legger selv noen millioner i potten.

Hovedmålsettingen med prosjektet er å etablere ei funksjonell fisketrapp som sikrer bærekraftig fremkommelighet for anadrom laksefisk (laks og sjøørret), ål og havniøye. Samtidig skal det tilrettelegges for gang- og sykkelforbindelsen «Bryggevannet rundt», samt oppgradere byrommet omkring den nye trappa.

Multiconsult sin oppgave blir å utarbeide det som skal bli konkurransegrunnlaget for valg av entreprenører. Oppdraget består av:

  1. fiskebiologisk rådgivning (Multiconsult + UNI Research) for valg av trappekonstruksjon som tjener formålet.
  2.  utarbeide tekniske tegninger som er såpass ferdige at de kan brukes som byggetegninger
  3. utarbeide en landskapsplan i samarbeid med kommunens byutvikler Marja Skotheim Folde.

Prosjektgruppa består av Morten Kraabøl, Hilde Bruheim Johnsborg, Jan Høiseth og Kjersti Brynildsrud fra Multiconsult og Ulrich Pulg og Sebastian Stranzl fra UNI Miljø.