F.v Benoît Clocheret (President i EFCA), Richard Opsahl Resvoll (Multiconsult) og Liv Kari Hansteen (adm.dir i RIF) | Foto: RIF

Unge norske ingeniører imponerer Europa

Norge har gjentatte ganger de senere årene gjort seg bemerket med unge ingeniører som hevder seg i internasjonale sammenhenger. Denne trenden forsterkes ytterligere med Richard Opsahl Resvoll fra Multiconsult som fikk «Hederlig omtale» under årets «Future Leder» i European Federation of Engineering Consultancy Associations (EFCA).

15. juni 2022

Richard Opsahl Resvoll ble tidligere i år kåret til «Årets unge rådgiver» av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). Nå har han også hevdet seg blant alle unge rådgivere i EFCAs medlemsforeninger for sin bruk av nye og utradisjonelle metoder i prosjektutvikling og prosjektgjennomføring.

– Det var veldig stas å få denne annerkjennelsen og å være en del av et EFCAs samling i Paris og møte kompetente ingeniører fra alle kanter av Europa. Tema for samlingen var «Digitalisation and Covid-19’s effect on the working enviroment». Det er tydelig at vi står ovenfor sammenfallende utfordringer, men at det var store ulikheter i tilnærmingen til å sikre gode økonomiske resultater over tid, viktigheten av kontinuitet i arbeidstokken og hvordan sikre beste mulig resultat i leveransene for kunder våre, sier Richard Opsahl Resvoll.

Viktig for Norge
Med unntak av 2019 har unge ingeniører fra norske selskap blitt trukket frem under EFCAs kåringer blant Europas beste unge rådgivere de fem siste årene. Senest i fjor vant Wojslaw Krzysztof fra Sweco «Future Leader»-prisen, mens Stanislas Merlet fra Multiconsult gikk helt til topps i 2018. Med dette som bakteppe er det liten tvil om at norske rådgiverselskap evner å videreutvikle talentfulle ingeniører som få andre land i Europa makter.

– Jeg er veldig glad på Richards vegne og oppmerksomheten er fortjent. Det er ingen selvfølge at Norge skal hevde seg i skarp konkurranse med hele Europa, men desto mer gledelig at Norge nok en gang har unge ingeniører som bemerker seg internasjonalt. Det er selvfølgelig ekstra gledelig når det er en av våre egne som trekkes frem, men det er uansett viktig at Norge jevnlig klarer å dyrke frem unge talenter som bidrar til at hele bransjen utvikler seg, sier konsernsjef Grethe Bergly i Multiconsult.

– På vegne av RIF vil jeg få gratulere Richard og Multiconsult med denne flotte utmerkelsen. Jeg er både utrolig stolt og glad. Nok en gang viser det at rådgivende ingeniører fra RIF- bedriftene hevder seg i Europa. Dette viser med all tydelighet hvor gode RIF-bedriftene er til å satse på og utvikle de unge ved å gi dem spennende oppgaver samt stor tillit og ansvar. Det at RIF- bedriftene både satser på talenter og vektlegger tungt fagkompetanse og prosjekteringsledelsesrollen, vil nemlig være er helt avgjørende for å kunne levere bærekraftig løsninger til samfunnet også fremover, sier Liv Kari Hansteen.

OM EFCA
European Federation of Engineering Consultancy Associations (EFCA) har medlemsforeninger i 29 europeiske land og er den eneste sammenslutningen som representerer ingeniørkonsulentbransjen i Europa. EFCA Future Leaders-nettverket er åpent for alle fagfolk i ingeniørkonsulentsektoren som er 35 år eller yngre og jobber i firmaer som er EFCA-medlemmer.