Undersøkte treemballasje for Miljødirektoratet

Det stilles strengere krav til avfallsbransjen om økt materialgjenvinning. Det produseres og importeres ca. 300 000 tonn treemballasje hvert år. Svært liten gjenvinnes.

26. februar 2018

Multiconsult har på oppdrag fra Miljødirektoratet kartlagt markedet for treemballasje i Norge. Rapporten er lagt ut på Miljødirektoratets hjemmeside, og kan leses i sin helhet der.

Hvor mye treemballasje finnes det i Norge?

Det er et av flere spørsmål Seksjon Avfallsrådgivning på Multiconsult Ryen møter i sin hverdag.

– I forbindelse med EUs handlingsplan for sirkulær økonomi stilles det nå tøffe krav til avfallsbransjen om økt materialgjenvinningsgrad for avfall. Blant annet vil kravene til emballasjeavfall bli svært ambisiøse, hvor alt peker på at EU kommer til å stille krav om 75% materialgjenvinningsgrad i 2030 (målene vil vedtas av EU-parlamentet i løpet av året) sier sier Anne Kristin Holen, seksjonsleder for Avfallsrådgivning i Multiconsult.

Disse kravene er relevante for flere bransjer, ikke minst bygg og anleggsbransjen, som er en stor forbruker av blant annet treemballasje, i form av engangspaller.

En stor utfordring med denne typen av krav er å vite hvor mye emballasje som faktisk omsettes i Norge i dag. På oppdrag for Miljødirektoratet har derfor Seksjon Avfallsrådgivning utarbeidet en rapport hvor mengdene og bruken kartlegges.

 

Foto: Eva Therese Maritdatter

– Vi estimerer at det produseres og importeres ca. 300 000 tonn treemballasje til Norge hvert år, hvorav en svært liten del materialgjenvinnes. Det største potensialet til å oppnå EUs krav for treemballasje er optimalisering av bruken av engangspaller. Disse brukes i liten grad på nytt i dag, selv om mange engangspaller egentlig tåler å brukes flere ganger sier Sabina Syed, Miljørådgiver avfall i Multiconsult.

Det er med andre ord kun et tidsspørsmål før EUs målsetninger vil måtte speiles (enda mer) i avfallshåndteringen på byggeplasser i Norge. Det som gjenstår å se er hvilke virkemidler norske myndigheter kommer til å ta i bruk for å oppnå målene.

Seksjon avfallsrådgivning

Seksjon avfallsrådgivning jobber med ulike problemstillinger relatert til avfallshåndtering. Blant annet har vi en sterk posisjon innenfor materialstrømsanalyser, bygg og anleggsavfall og treavfall. Dette var bakgrunnen for at vi fikk dette oppdraget.

Rapporten er utarbeidet av Eva Maritdatter (som dessverre sluttet hos oss 31. desember) og Sabina Syed.