1/2

Byggelederteamet fra venstre: Ann Kristin Føre Multiconsult, Thomas Nystad Multiconsult, Kristin Pedersen Indira, Guttorm Ræder Indira | Foto: Fremover ved Terje Næsje)

2/2

Lys i tunnelen | Foto: Kalle Punsvik

Ny tunnel på Ofotbanen

Multiconsult har bistått Bane NOR med driving av en ny 840 meter lang tunnel på Ofotbanen. Tunnelen er del av prosjektet nye Djupvik krysningsspor.

14. februar 2017

Byggeleder på krysningssporet med tilhørende tunnel

Multiconsult har kontrakt med Bane NOR på byggeledelse for Djupvik krysningsspor. Byggelederteamet er et samarbeid mellom Multiconsult og Indira. Kontrakten med Bane NOR omfatter tjenester innen geologi, byggeledelse, kontrollingeniør og KU. Det er personell fra Narvik og Tromsø kontoret som er involvert i prosjektet.

Det nye krysningssporet på Ofotbanen kommer mellom Ofotbanens kilometer 7,9 og 9,2 . Eksisterende spor skal beholdes som det ene av sporene på det som blir Djupvik kryssingsspor. Store deler av Djupvik kryssingsspor legges i tunnel. Tunnellengde er ca. 840 meter. Det bygges i tillegg et mindre sidespor til dagens spor, ved et nedlagt søppeldeponi tilhørende HRS. Entreprisen omhandler alle underbygningstiltak for prosjektet. Herunder driving av tunnel, sprenging i dagen, fundamentering, kabelkanaler, oppbygging av nytt banelegeme til og med forsterkningslag, samt drens og overvannshåndtering. Deler av arbeidet vil måtte foregå tett inntil eksisterende togspor.

Her klargjøres siste salve | Foto: Kalle Punsvik

 

Etter fem måneder og 840 meter med tunneldriving er det nå åpning i begge ender av den nybygde tunnelen. Nylig kunne byggelederteamet fra Multiconsult sammen med Bane Nor og entreprenøren LNS feire gjennomslaget. Byggingen av tunnelen har en prislapp på 130 millioner kroner, mens beregnet totalkostnad for hele prosjektet er på oppunder 330 millioner kroner.

Inspeksjon etter gjennomslag | Foto: Fremover v/ Terje Næsje

 

Vil øke kapasiteten på Ofotbanen

Det nye krysningssporet på Djupvik etableres for å øke kapasiteten på Ofotbanen. Ved etablering av dobbeltspor på Ofotbanen, vil Djupvik krysningsspor være den første delen av dette.

– Vi i Multiconsult er stolte av å få være med på prosjektet som forhåpentligvis er starten på en omfattende utbygging av Ofotbanen de kommende årene, sier Avdelingsleder Nordland, Region Nord i Multiconsult, Grethe Rolandsen.

Oversiktsbilde deler av Djupvik Krysningsspor | Foto: Kalle Punsvik