1/2

Nina Langslet, Sidsel Sandelien, Sunniva Holmås Eidsvoll, Christina T. Rooth, Sissel Engblom, Kristin Olsson Augestad og Evy Jakobsen.

2/2

Fullsatt sal på Kvinnedagen.

Trygghet i fokus på Kvinnedagen

Trygghet i fysiske og virtuelle rom var tema når Kvinnedagen ble markert med frokostseminar hos Multiconsult 8. mars. Seminaret samlet rundt 80 deltakere, og hovedfokus var på trygghet i byrommet.

8. mars 2019

Andre temaer som ble tatt opp var samfunnsplanlegging, byutvikling, digitalisering og ytringer.

– De beste løsningene finner vi sammen, og derfor har vi i dag belyst ulike perspektiver på trygghet. Bakgrunnen er å kunne inspirere hverandre for å finne løsninger på de utfordringene vi står overfor i dag, både i forhold til utfordringer i det virtuelle og fysiske rom, sier direktør for bygg i Multiconsult, Kristin Olsson Augestad.

Forebygge kriminalitet
Politiet i Oslo har fokus på at god utforming kan forebygge kriminalitet.

– Kommunene og fylkeskommunene skal ta kriminalitetsforebyggende hensyn i sine planprosesser. Her kan politiet ha en viktig rolle, vi kan bidra positivt inn mot arkitektur, design og byutvikling. På denne måten blir riktige og gode avgjørelser tatt i forhold til god fysisk utforming, noe som kan være med på å hindre at kriminalitet skjer, sier politiinspektør og næringslivskontakt i Oslo politidistrikt, Christina T. Rooth.

Trygghet
Arkitekt Sissel Engblom fra LINK arkitektur delte sine tanker om feministisk urbanisme, og påpekte at arkitekter og byutviklere kan bidra mye når det gjelder trygghet.

– Konseptet Safecity handler om å gå bort fra sikkerhetsfasinasjonen over tekniske svar på den utryggheten vi føler. Mye om sikkerhet handler om å skape målbar sikkerhet for noen, men ikke for alle. Og jeg tror dette kan skape barrierer, fremfor å bygge broer i fremtiden. Safecity handler om få fokuset bort fra sikkerhet som løsning, til trygghet, sier Sissel Engblom.

Hun understreket også viktigheten av at kvinner er på banen når det gjelder byutvikling, men også i utvikling av smarte byer.

Flere temaer
Nina Langslet fra Amnesty International delte sine refleksjoner om trygghet i det virtuelle rommet, og hvordan netthets ofte treffer kvinner mer enn menn. Tidligere regionvegsjef Sidsel Sandelien delte sine erfaringer fra endringsarbeidet knyttet til trafikksikkerhet på 70 tallet.

På frokostmøtet deltok også Sunniva Holmås Eidsvoll, medlem av Samferdsel- og miljøkomiteen i Oslo kommune. Hun fortalte om trygghetsfølelsen til innbyggerne som varierer i byen og hva Oslo kommune gjør for å redusere utrygghet.