1/2

Opphevet sykkelfelt i Åkebergveien | Foto: Tiril Gjerde Seielstad

2/2

Tydelig skille mellom trafikantene i veien | Foto: Cato A. Mørk

Tryggere med opphevet sykkelfelt viser rapport

Alle trafikanter føler seg tryggere og mer velkomne etter at Åkebergveien i Oslo fikk opphevet sykkelfelt, såkalte enveisregulerte sykkelvei. Det viser en fersk evaluering fra Statens vegvesen om den nyvinnende veistrekningen, som Multiconsult har prosjektert.

23. november 2020
Cato A. Mørk

Enveisregulert sykkelvei med fortau skiller gående fra de syklende, og syklistene fra bilene i veibanen.

– Etter den siste etappen med etablering av enveisregulert sykkelvei, opplevde de en ytterligere forbedring. Gata oppleves nå som trivelig, det er bra infrastruktur for sykkel, og de føler seg trygge og velkomne som syklister, sier Bente Fuglseth, prosjektleder i Statens vegvesen i en nyhetsartikkel på vegvesen.no.

Tilfredse trafikanter

Spørreundersøkelsen viste at alle trafikantgrupper ble mer tilfreds med gata etter endringene. For syklister ga både sykkelfelt og enveisregulert sykkelvei en opplevd forbedring, og antallet som sykler økte. Åkebergveien ble ferdigstilt i juni 2020.

– Det har vært et veldig spennende prosjekt å være del av, og det er gøy når man får være med på å forme morgendagens løsninger. Å se at resultatet blir såpass bra er ekstra inspirerende, sier oppdragsleder Tiril Gjerde Seielstad i Multiconsult.

Enveisregulert sykkelvei brukes hovedsakelig i Danmark og Nederland, mens i Norge er toveis sykkelvei normert løsning. Dette tiltaket kan føre til økt framkommelighet for syklister og økt trygghet og sikkerhet for de syklende. Enveisregulert sykkelvei kan også være positivt for andre trafikanter.

Statens vegvesen benevner løsningen «enveisregulert sykkelvei», noe som krever mer bruk av skilting enn sykkelfelt, og løsningen er ikke illustrert i Statens Vegvesens håndbøker/veiledere. Oslo kommune derimot har nylig ugitt ny gatenormal hvor løsningen benevnes som opphøyde sykkelfelt, og med kriterier som gjør at dette i høy grad vil bli en anbefalt løsning fremover.

Les rapporten fra TØI.