Multiconsult Energi Solenergi Evenstad Foto FUSen Bjørn Troud

Trippel volumvekst for solceller i Norge

2014 var et vendepunkt for solceller i Norge, med tre ganger volumet fra 2013. Veksten skyldes at flere solcelleanlegg er tilkoblet nett, som følge av økte miljøambisjoner for signalbygg og lavere kostnader for solceller.

19. mars 2015

I 2014 ble 2,2 MWp (megawatt-peak) solceller installert. Dette er tre ganger så mye som året før. Installert effekt av nett-tilknyttede systemer i 2014 var 1,4 MWp, hele 14 ganger så mye som 2013.

– Solenergi opplever en eksplosiv vekst. Det er flere positive grunner til dette, men hovedårsaken er at flere store nettilknyttede solcelleanlegg har blitt bygget, sier Øystein Holm, seniorrådgiver innen solenergi i Multiconsult.

Holm sitter som representant i International Energy Agency (IEA) sitt program Photovoltaic Power Systems (PVPS), Task 1. Arbeidsgruppen samler markedsdata om solenergi for Norge, finansiert av Forskningsrådet. Ferske tall viser en bemerkelsesverdig økning i solkraft.

Vekst i alle markedssegmenter

Tallene viser at det i hovedsak er næringsbygg (56 %) som benytter solceller og har hatt størst vekst. Men også hytter (33 %) og eneboliger (8 %) utgjør en stor andel.

– Solceller er helt sentralt i fremtidens miljøvennlige bygg. Energiformen er pålitelig, krever minimalt vedlikehold, er fleksibel og har lang levetid, for å nevne noe. Mange næringsbyggeiere har i senere år satt høye miljømål tilknyttet store signalbygg. Da blir solenergi et naturlig valg.

Økt volum gir kostnadsreduksjon

Kostnadene for solcellemoduler og tilhørende systemkomponenter har sunket i takt med prisutviklingen internasjonalt.

– Internasjonalt vokser solenergiindustrien årlig med mellom 20 og 30 prosent, som har medført en kraftig kostnadsreduksjon. Tallene fra PVPS viser at Norge sakte, men sikkert følger den internasjonale prisreduksjonen. Dette bidrar selvfølgelig til økt bruk. Jo høyere volum vi får i Norge, jo mer effektivt kan vi installere utstyret og prisene vil synke ytterligere.

Systemprisene har for små nett-tilknyttede boliganlegg har i snitt sunket fem prosent i forhold til 2013, og det er i denne delen av markedet at forskjellen mellom norske og internasjonale priser er størst. For disse anleggene er det rom for kostnadsreduksjoner uavhengig av teknologiutviklingen.

Systemprisene for store nett-tilknyttede store anlegg til næringsbygg har i snitt vært uforandret, men prisene for disse anleggene ligger også nærmere de vi finner i våre naboland.

Norge godt egnet for solenergi

– Det er en myte at vi ikke har nok sol i Norge til å utnytte solenergien. Hver kvadratmeter mottar årlig mellom 700 og 1100 kWh med strålingsenergi fra sola. Det er veldig positivt at mer av denne energien nå utnyttes til oppvarming eller elektrisitetsproduksjon. I Multiconsult har vi både kapasitet, kunnskap og ønsker å bidra til å få flere til å benytte solens energi, sier Holm.

De fem største solkraftanleggene i Norge er Asko Vestby (370 kWp), Powerhouse Kjørbo (312 kWp), Kiwi Auli (158 kWp), Fornebu Senter (150kWp) og Økern Sykehjem (130kWp). Multiconsult har Norges ledende miljø på solkraft. Selskapet bistår systemleverandører, byggherrer, entreprenører, investorer og energiselskap med vår solenergikompetanse. Multiconsult har vært involvert i de fleste store solenergiprosjektene i Norge.