Fylkesvei 334 Oalsgata går igjennom Sandnes sentrum. (Foto Alexey Topolyanskiy)

Trafikksikkerhet og fremkommelighet forbedres i Sandnes

På oppdrag fra Rogaland Fylkeskommune skal Multiconsult lede et komplekst planleggingssoppdrag i Sandes kommune, som blant annet vil øke trafikksikkerheten og forbedre fremkommeligheten for myke trafikanter.

2. september 2021
Emilie Mejlænder

Oppdraget gjelder fylkesvei 334 Oalsgata og består av fylkesveier, kommunale veier og private veier. Her er det sentrumsbebyggelse med jernbane like ved, tilgrensende prosjekter og mye infrastruktur. Når strekningen er utbygd, vil den bidra til å nå målsetningen til Bymiljøpakken om nullvekst i persontrafikk.

– Vi ser frem til å bidra med vår kompetanse med hensyn til å øke trafikksikkerheten og til å bruke våre digitale samhandlingsløsninger i et prosjekt der Rogaland fylkeskommune har satt høye krav til modellbasert prosjektering, sier oppdragsleder i Multiconsult, Bernt Noodt.

Strekningen anses som en viktig forbindelse mellom Sandnes sentrum og Sykkelstamvegen. I tillegg er strekningen med tilliggende sideveger viktig som skolevei. Samtlige av de eksisterende hovedkryssene i Oalsgata opprettholdes som i dag.

Gjennomføring av prosjektet vil berøre flere eiendommer langs Oalsgata og innebærer innløsning av flere boliger, garasjer og næringseiendommer.