Toppledere inn i styret til RIF

Sammensetningen av det nye styret i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) markerer en endring i forhold til de senere årene. Flere toppledere fra de største rådgiverne går nå inn i styret. Ønsket er å få et mer synlig styre som skal bidra til større gjennomslagskraft i eksterne miljøer.

27. april 2013

Christian Nørgaard Madsen, administrerende direktør i Multiconsult, skal lede det nye styret. Med i det nye styret blir også topplederne Tron Kjølhamar fra Sweco og Ole Petter Thunes fra Rambøll. Dette betyr at flere av de største rådgivingsselskapene er representert i styret med sine toppledere. I det nye styret er totalt seks av åtte styremedlemmer pluss 3 varamedlemmer toppledere i sine bedrifter.

– De rådgivende selskapene gjør en stor jobb for å utvikle det moderne samfunnet, men får ufortjent lite oppmerksomhet for den verdiskapingen vi bidrar til. Vi er en viktig del av bransjen og vi skal jobbe for å gjøre omverden oppmerksom på dette, forteller Christian Nørgaard Madsen, nybakt styreleder i RIF.

Madsen er også opptatt av rammebetingelsene for bransjen og ønsker at det nye RIF-styret skal bidra til større gjennomslagskraft i sentrale fora.

– Vi har et ønske om at RIF og medlemsbedriftene skal være en premissgiver og sentral høringspart når bransjerelaterte problemstillinger diskuteres i det offentlige rom. Med flere toppledere inn i styret mener jeg at vi har et svært godt utgangspunkt for å samle bransjen om felles kampsaker, forteller Madsen.

Det nye styret som ble valgt under RIFs årsmøte, 24. april består av:

    Styreleder: Christian Nørgaard Madsen, Multiconsult AS
Nestleder: Børge Bertelsen, Norconsult AS

    Styremedlemmer:
Tron Kjølhamar, Sweco Norge AS
Ingjerd Aaraas, Brekke & Strand Akustikk AS
Kirsti Engebretsen Larssen, COWI AS
Merete Tøndel, ViaNova Systems AS
Roger Blekkan, Asplan Viak AS
Ole-Petter Thunes, Rambøll

Varamedlemmer:
Olav Weider, Dr. Techn. Olav Olsen AS
Trygve Sagen, Holte Consulting AS
Per Ola Ulseth, Faveo Prosjektledelse AS